Polska zostanie członkiem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa

ROLNICTWO1

Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy poinformowała 6 listopada o podpisaniu przez prezydenta ustawy o przystąpieniu Polski do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa ONZ. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Prezydent Duda podpisał ustawę o ratyfikacji porozumienia o Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa, które sporządzono w Rzymie 13 czerwca 1976 r. Oznacza to wzmocnienie zaangażowania Polski w działania Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym obszarze.

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development, IFAD) należy do wyspecjalizowanych organizacji systemu ONZ. Jest to jedyna spośród piętnastu tego typu organizacji, której Rzeczpospolita Polska nie jest jeszcze członkiem. Jednocześnie stanowi jedną z trzech instytucji ONZ zajmujących się kwestiami wyżywienia i rolnictwa. Dwie pozostałe to Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization, FAO) oraz Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme, WFP). Polska posiada członkostwo w każdej z nich.

Porozumienie podpisane przez prezydenta Dudę stanowi statut Funduszu. Przystąpienie do niego jest warunkiem formalnym uzyskania członkostwa w IFAD.

Podstawowym celem Funduszu Rozwoju Rolnictwa ONZ jest pozyskiwanie zasobów finansowych i udostępnianie ich na preferencyjnych warunkach w celu rozwoju rolnictwa w państwach rozwijających się. Finansowane są w ten sposób projekty i programy opracowane specjalnie do wprowadzania, rozszerzania oraz ulepszania systemów produkcji żywności w krajach o niskim poziomie rozwoju sektora rolniczego. Działania Funduszu są nakierowane na zmniejszenie ubóstwa obszarów wiejskich, poprawę warunków żywnościowych, a także zwiększenie produkcji żywności na wskazanych obszarach.

Fundusz ułatwia dostęp do technologii, usług doradczych i finansowych oraz zwiększenie możliwości technicznych i biznesowych w sektorze rolnym ośrodkom, dla których byłoby trudne bądź niemożliwe ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Według kancelarii prezydenta Dudy uzyskanie członkostwa w IFAD umożliwi Polsce zwiększenie zaangażowania we współpracę międzynarodową oraz promocję polskiego rolnictwa.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin