W drodze do Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

photo23

W czasie 40. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która odbywała się w Rzymie, 5 lipca 2017 r. została przyjęta rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (IYPH 2020). Inicjatywa ta została zgłoszona przez Finlandię w 2015 r., a obecnie otrzymała znaczne poparcie większości delegacji.

Głównym celem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest podniesienie świadomości społeczeństw na temat znaczenia i wpływu zdrowia roślin na kwestie o znaczeniu globalnym, w tym głodu, ubóstwa, bezpieczeństwa żywnościowego oraz zagrożeń dla środowiska i rozwoju gospodarczego. Świadomość i wiedza na ten temat jest ważnym krokiem w poszukiwaniu rozwiązań nowych i nagle pojawiających się wyzwań w dziedzinie zdrowia roślin, w tym wpływu zmian klimatycznych, znacznego wzrostu wolumenu obrotu międzynarodowego, szybkiego zaniku różnorodności biologicznej oraz nowych dróg przenoszenia organizmów szkodliwych dla roślin, takich jak e-handel.

Wielu delegatów na 40. Sesję Konferencji FAO stwierdziło, że IYPH 2020 jest doskonałym narzędziem do osiągnięcia kilku celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza cel globalny wyeliminowania głodu na świecie został uznany za ściśle związany z dobrym stanem zdrowia roślin. Uważa się, że światowy rozwój gospodarczy i zmniejszanie rozmiarów ubóstwa pozytywnie wpływają na zdrowie roślin i bezpieczny handel międzynarodowy.

Rezolucja przyjęta przez Konferencję FAO nie stanowi ostatecznej decyzji w sprawie proklamowania IYPH 2020. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się w Nowym Jorku we wrześniu br.

Źródło: PIORiN