Piątek, 10 Lipca 2020 roku.

W drodze do Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

W czasie 40. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która odbywała się w Rzymie, 5 lipca 2017 r. została przyjęta rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (IYPH 2020). Inicjatywa ta została zgłoszona przez Finlandię w 2015 r., a obecnie otrzymała znaczne poparcie większości delegacji.

Głównym celem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest podniesienie świadomości społeczeństw na temat znaczenia i wpływu zdrowia roślin na kwestie o znaczeniu globalnym, w tym głodu, ubóstwa, bezpieczeństwa żywnościowego oraz zagrożeń dla środowiska i rozwoju gospodarczego. Świadomość i wiedza na ten temat jest ważnym krokiem w poszukiwaniu rozwiązań nowych i nagle pojawiających się wyzwań w dziedzinie zdrowia roślin, w tym wpływu zmian klimatycznych, znacznego wzrostu wolumenu obrotu międzynarodowego, szybkiego zaniku różnorodności biologicznej oraz nowych dróg przenoszenia organizmów szkodliwych dla roślin, takich jak e-handel.

Wielu delegatów na 40. Sesję Konferencji FAO stwierdziło, że IYPH 2020 jest doskonałym narzędziem do osiągnięcia kilku celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza cel globalny wyeliminowania głodu na świecie został uznany za ściśle związany z dobrym stanem zdrowia roślin. Uważa się, że światowy rozwój gospodarczy i zmniejszanie rozmiarów ubóstwa pozytywnie wpływają na zdrowie roślin i bezpieczny handel międzynarodowy.

Rezolucja przyjęta przez Konferencję FAO nie stanowi ostatecznej decyzji w sprawie proklamowania IYPH 2020. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się w Nowym Jorku we wrześniu br.

Źródło: PIORiN

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close