Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.

Szkolenie analityków nasiennych
w Poznaniu

Laboratorium Oceny Nasion Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przeprowadziło szkolenie podstawowe z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin zbożowych.

Szkolenie odbyło się w dwóch edycjach, w dniach: 8-12 maja br. (I edycja) oraz 15-19 maja br. (II edycja) w Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu. Łącznie wzięło w nim udział 14 osób, będących pracownikami przedsiębiorstw zaangażowanych w hodowlę i produkcję materiału siewnego.
Szkolenie przeprowadzone było zgodnie z programem szkolenia podstawowego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obejmującym zagadnienia w zakresie:

  • przepisów dotyczących nasiennictwa;
  • biologii roślin uprawnych i chwastów charakterystycznych dla danej grupy roślin;
  • sposobu dokumentowania przebiegu analiz oraz prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej;
  • wykonywania oceny laboratoryjnej zgodnie z metodyką określoną przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion ISTA;
  • sposobu nadzorowania sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

Wykładowcami w poszczególnych blokach tematycznych byli doświadczeni pracownicy Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu.

Źródło: WIORiN w Poznaniu

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close