Szkolenie analityków nasiennych w Poznaniu

nasiona

Laboratorium Oceny Nasion Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przeprowadziło szkolenie podstawowe z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin zbożowych.

Szkolenie odbyło się w dwóch edycjach, w dniach: 8-12 maja br. (I edycja) oraz 15-19 maja br. (II edycja) w Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu. Łącznie wzięło w nim udział 14 osób, będących pracownikami przedsiębiorstw zaangażowanych w hodowlę i produkcję materiału siewnego.
Szkolenie przeprowadzone było zgodnie z programem szkolenia podstawowego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obejmującym zagadnienia w zakresie:

  • przepisów dotyczących nasiennictwa;
  • biologii roślin uprawnych i chwastów charakterystycznych dla danej grupy roślin;
  • sposobu dokumentowania przebiegu analiz oraz prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej;
  • wykonywania oceny laboratoryjnej zgodnie z metodyką określoną przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion ISTA;
  • sposobu nadzorowania sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

Wykładowcami w poszczególnych blokach tematycznych byli doświadczeni pracownicy Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu.

Źródło: WIORiN w Poznaniu