Glifosat na cenzurowanym

foto (7)

Odnowienie zgody na stosowanie glifosatu jest przedmiotem batalii w Brukseli, ponieważ obecna zgoda na wykorzystywanie tej substancji w Unii Europejskiej wygasa z końcem tego roku. Na dziś i jutro w Brukseli zaplanowano posiedzenie komisji ekspertów w tej sprawie. Debata polityczna nad tym środkiem, znajdującym się w czołowych produktach gigantów na rynku agrochemikaliów, wciąż trwa.

Glifosat to aktywna substancja stosowana głównie w środkach chwastobójczych. Preparat produkowany jest przez koncern Monsanto i wykorzystywany w jego flagowym produkcie – herbicydzie Roundup.

Zdaniem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie ma powodu, aby klasyfikować glifosat jako rakotwórczy, dlatego Komisja Europejska w maju br. zaproponowała odnowienie licencji na jego stosowanie na kolejnych 10 lat (wcześniej była mowa o przedłużeniu na 15 lat).

Włoski minister rolnictwa Maurizio Martina opowiedział się za zakazem stosowania w Unii Europejskiej glifosatu – środka czynnego większości najczęściej używanych na świecie herbicydów, którym przypisywana jest potencjalna rakotwórczość. Do tej pory tylko Francja i Austria także oficjalnie zadeklarowały sprzeciw wobec odnowy zezwolenia na stosowanie glifosatu. Dziś i jutro odbędzie się posiedzenie komisji ekspertów z przedstawicielami państw członkowskich w tej sprawie. Nie zaplanowano żadnego głosowania.

Przypomnijmy, od połowy lipca 2016 roku, stosowanie glifosatu jest zakazane m.in. w parkach, ogrodach i na placach zabaw dla dzieci. Kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły wtedy zaproponowane przez Komisję Europejską ograniczenie stosowania glifosatu na terytorium Unii Europejskiej. KE zwiększyła także kontrolę nad używaniem herbicydu tuż przed żniwami (rolnicy stosują go, żeby wysuszyć plony i zmniejszyć koszty późniejszego suszenia ziarna i jego przechowywania). Ponadto w produktach opartych na glifosacie, zabronione zostało stosowanie surfaktantu POEA, składnika dodawanego do produktów chwastobójczych. Środek ten wzmacnia działanie glifosatu. Badania wykazały jednak, że może on być toksyczny dla ludzi, a zwłaszcza zaburzać gospodarkę hormonalną.

– Komponent POEA zostanie zabroniony na terenie całej Unii i to już w najbliższym czasie. Komisja musi zatwierdzić tę decyzję, zakaz wejdzie w życie około 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  – poinformował wtedy Enrico Brivio, rzecznik KE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Za zaproponowanymi przez Komisję Europejską ograniczeniami zagłosowały w 2016 roku 22 kraje członkowskie, sześć pozostałych wstrzymało się od głosu. Decyzja zapadła na spotkaniu unijnego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF). Państwa UE przed długi czas nie mogły dojść do porozumienia w kwestii przedłużenia zgody na stosowanie glifosatu w UE. Dotychczasowa licencja wygasała 1 lipca 2016 roku. Pierwotnie członkowie Komisji chcieli jej przedłużenia na kolejne 15 lat. Wtedy jednak pojawiły się wątpliwości co do szkodliwości substancji. Podczas ostatniego spotkania PAFF, KE apelowała do państw UE o zgodę na tymczasowe przedłużenie licencji na herbicyd o przynajmniej rok, przedstawiła także propozycje przyjętych restrykcji. Nie udało się jednak wówczas uzyskać kwalifikowanej większości głosów. Ostatecznie Komisja Europejska na własną rękę podjęła decyzję o przedłużeniu autoryzacji licencji na glifosat do końca 2017 roku, czyli do momentu wydania opinii na temat szkodliwości herbicydu przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). To na jej podstawie KE zadecyduje, co dalej z glifosatem.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin