Bezpieczne zakupy i przechowywanie żywności

Projekt bez tytułu (26)

O bezpieczeństwo żywności dbamy już na etapie jej zakupu. O czym więc powinniśmy pamiętać, robiąc zakupy żywnościowe? Dlaczego warto czytać etykiety produktów? Jak w domu przechowywać żywność?

Zakupy
Za bezpieczeństwo produktów spożywczych w głównej mierze odpowiedzialność ponosi producent. Określa on trwałość wytworzonego przez siebie produktu i warunki jego przechowywania. Kupując zatem produkty spożywcze, zwracajmy uwagę na:

 • datę ważności (nie kupujmy produktów przeterminowanych),
 • stan opakowania (nie kupujmy produktów, których opakowanie zostało naruszone),
 • barwę i zapach (jeżeli to możliwe).

Starajmy się nie kupować produktu, co do którego mamy jakąkolwiek wątpliwość.

Producent na opakowaniu podaje konsumentowi „instrukcję”, w jaki sposób przygotować żywność do spożycia i jak ją przechowywać, aby była całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Dlatego też zawsze warto czytać etykietę. Szczególną uwagę zwróćmy na produkty łatwo psujące się oraz na żywność mrożoną i pakowaną próżniowo (tabela).

BEZPIECZEŃSTWO

Żywność mrożona
Kupując produkt, zwróćmy uwagę na jego konsystencję. Nie kupujmy mrożonek, które wyglądają na  zbrylone, bo mogły być już rozmrażane. Warto też zaopatrzyć się w torbę izotermiczną, która chroni żywność przed rozmrożeniem.

Bardzo istotne jest, aby nie doprowadzić do rozmrożenia.

Żywność pakowana próżniowo
Przy zakupie produktów pakowanych próżniowo lub takich, w których wykorzystano gazy opakowaniowe, zwróćmy szczególną uwagę na szczelność opakowania, które ma za zadanie przedłużyć trwałość produktu spożywczego. Podany na opakowaniu termin przydatności do spożycia odnosi się bowiem wyłącznie do produktu, którego opakowanie nie zostało uszkodzone. Producent zobligowany jest do poinformowania konsumenta o użyciu gazów opakowaniowych przez podanie na opakowaniu informacji: „pakowano w atmosferze ochronnej”. Jeśli zauważymy, że opakowanie produktu jest uszkodzone, nie kupujmy go, ani nie spożywajmy.

Przechowywanie
Przechowywana żywność ulega różnym przemianom mikrobiologicznym, biologicznym i chemicznym. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania (zgodnych z zaleceniami producenta na etykiecie) pomoże nam zachować odpowiednią jej jakość:

 • zdrowotną (m.in. zawartość składników odżywczych, jakość mikrobiologiczną),
 • organoleptyczną (barwę, smak, zapach).

Na opakowaniu znajdziemy również informację dotyczącą daty ważności. Kiedy zdarzy się, że minął już wskazany przez producenta termin przydatności do spożycia/data minimalnej trwałości przechowywanego produktu, w trosce o bezpieczeństwo nie należy go już spożywać. Racjonalne gospodarowanie żywnością polega na kupowaniu jej, w miarę możliwości, na bieżąco. Decydując się na zamrażanie żywności, pamiętajmy, że zamrażać można jedynie żywność bezwzględnie świeżą, wówczas bowiem przedłuża się jej trwałość. Niestety żywność mrożona metodą „domową” traci na jakości.

Jak przechowywać produkty niewymagające chłodzenia?
Grupy produktów, co do których producent nie określił specjalnych wymagań przechowywania, umieszczamy poza lodówką (m.in. produkty zbożowo-mączne, w tym pieczywo, oliwę z oliwek, oleje, niektóre koncentraty, napoje). Należy jednak pamiętać, że produkty te, mimo że nie wymagają stosowania obniżonych temperatur, to powinny być przechowywane w chłodnym (optymalnie +18°C), suchym i ciemnym miejscu.

Jak przechowywać produkty w lodówce?
Wszystkie produkty spożywcze wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych należy trzymać w lodówce, w odpowiednim miejscu i temperaturze. Rozkład temperatur jest różny i zależy od typu urządzenia, dlatego też warto najpierw zapoznać się z instrukcją producenta, by móc właściwie ułożyć żywność w lodówce.

Pamiętajmy jednak, że

 • surowe mięso,
 • ryby,
 • owoce morza

to produkty bardzo wrażliwe i wymagają niższych temperatur (ok. +2°C);

 • mleko,
 • przetwory mleczne (jogurty, sery, itp.),
 • wędliny,
 • masło

oraz wszystkie produkty, na których producent podał informację „po otwarciu przechowywać w lodówce”, powinny być przechowywane w miejscu, gdzie temperatura osiąga wartości od +4°C do +8°C;

 • warzywa i owoce wymagają nieco wyższych temperatur (od +9°C do +10°C);
 • jaja wymagają jedynie niewielkiego schłodzenia, możemy je zatem umieszczać w pojemniku na drzwiach lodówki (od +10°C do +15°C);

wszelkiego rodzaju mrożonki muszą być umieszczane w zamrażalniku, w temperaturze nie wyższej niż -18°C, chyba że producent na opakowaniu określił inne możliwe warunki i czas przechowywania.

Ze względów bezpieczeństwa, podczas przechowywania zadbajmy o to, by produkty surowe (np. mięso, jaja) nie były przechowywane w bezpośrednim sąsiedztwie produktów gotowych do spożycia (np. wędlin, serów, produktów garmażeryjnych, wcześniej przygotowanych gotowych potraw).

Źródło: NCEŻ IŻŻ