E-wnioski zatwierdzone!

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (96)

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą dopłat bezpośrednich. Ustawa zakłada, że wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą dostarczane do ARiMR elektronicznie. E-wnioski to wymóg, który został wprowadzony przez Komisję Europejską i ma obowiązywać od 2018 r.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2018 r.

W Polsce w ubiegłym roku jedynie 1 proc. wniosków dostarczana była przez Internet. O dopłaty bezpośrednie ubiegało się wtedy ok. 1 mln 350 tys. gospodarstw rolnych. Będzie się to jednak musiało zmienić. Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zasadę składania wszystkich wniosków zarówno o dopłaty bezpośrednie, jak i w ramach unijnych programów wsparcia (PROW,) tylko w formie elektronicznej. Resort rolnictwa podczas prac w parlamencie zapewnił, że rolnikom będzie udzielana wszelka pomoc przy wypełnianiu e-wniosków.

Ustawa wprowadza również możliwość składania oświadczenia (od 14 lutego do 15 marca) zamiast wniosku o dopłaty bezpośrednie. Będą je mogli składać rolnicy, których gospodarstwo nie przekracza 10 ha. W oświadczeniu rolnik ma potwierdzić, że w ostatnim roku nie było zmian w jego gospodarstwie. W ocenie resortu rolnictwa może je złożyć 300-500 tys. osób.  

Nowym rozwiązaniem jest też podniesienie progu, od którego trzeba stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 20 tys. zł do 30 tys. euro, co oznacza, że rolnik realizując inwestycję, której koszt nie przekracza 127 tys. zł, nie będzie musiał ogłaszać przetargu i zbierać ofert.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin