Rolnicy wnioskują o dopłaty

pole drzewo rolnictwo

Rolnicy złożyli ok. 80 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku, w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 roku, można składać tylko do 14 marca.

Od 15 lutego do 14 marca 2018 roku, rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR oświadczenia o braku zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie – w stosunku do ubiegłego roku. Takich wniosków może być ok. 600 tys. Dokładną liczbę rolników, którzy mogą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, poznamy dopiero w przyszłym roku.

Oświadczenie takie, może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; dopłatę dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (tzw. ONW); wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020). W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia", w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin