E-wnioski

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (11)

Rząd przyjął przepisy w sprawie e-wniosków, dotyczących m.in. dopłat bezpośrednich. Proces zawierania umów i rozpatrywania dokumentów ma być jeszcze szybszy.

Dotychczas, z drogi elektronicznej przy ubieganiu się o takie wsparcie, korzystało niewielu gospodarzy. Będzie się to jednak musiało zmienić, ponieważ obligują do tego wspólnotowe przepisy. 2018 rok będzie przełomowy jeśli chodzi o tę tematykę, bo zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, wnioski o przyznanie płatności trzeba będzie składać za pośrednictwem e-formularza.

W aplikacji udostępnione będą dane wygenerowane na podstawie informacji pozyskanych z wniosków złożonych w roku 2017. A podstawowym założeniem aplikacji e-WniosekPlus jest określanie działek rolnych oraz ich powierzchni na podstawie wyrysowanych granic poszczególnych upraw oraz zaznaczonych dla danej uprawy płatności na działkach referencyjnych zadeklarowanych przez rolnika.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie elektronicznej. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano wprowadzenie zasady składania wszystkich wniosków zarówno o dopłaty bezpośrednie, jak i w ramach unijnych programów wsparcia (PROW), w formie elektronicznej.

W 2018 r. możliwe będzie składanie, zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Szacuje się, że z tej możliwości skorzysta ok. 200-300 tys. rolników, co stanowi ok. 15-22 proc. wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego. Możliwość złożenia oświadczenia zamiast wniosku, ma także dotyczyć wybranych działań obszarowych PROW. Oznacza to uproszczenie procedury wnioskowania o płatności bezpośrednie i pomoc w ramach wybranych działań obszarowych PROW.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2018 r.

Dane: MRiRW

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin