Dzień Normalizacji Polskiej – podsumowanie

pkn

20 maja obchodzony był Dzień Normalizacji Polskiej. Z tej okazji Polski Komitet Normalizacyjny, jak co roku, zorganizował ogólnopolską konferencję poświęconą normalizacji, która odbyła się 23 maja w Klubie Bankowca w Warszawie. Tym razem, poświęcono ją tematowi "Jakość i bezpieczeństwo żywności".

Konferencje z okazji DNP są jednym z działań służących zwiększaniu świadomości normalizacyjnej oraz okazją do podkreślenia korzyści, jakie stosowanie norm przynosi naszej gospodarce i społeczeństwu.

W trakcie spotkania mówiono m.in. o jakości i bezpieczeństwie żywności w kontekście norm, wymaganiom i kryteriów mikrobiologicznych dla żywności, regulacji prawnych w obszarze jej bezpieczeństwa oraz monitorowania biologicznych i fizycznych czynników ryzyka żywności. Poruszono też temat zmian w zawartości zanieczyszczeń procesowych w żywności, walidacji ryzyka wzrostu bakterii patogennych w żywności gotowej do spożycia (RTE) oraz relatywizmu bezpieczeństwa żywności. Nie zabrakło też zagadnienia dotyczącego nowelizacji normy ISO 22000 w kontekście korzyści dla organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Poruszane tematy ukazały, jak nieznajomość przepisów prawa i zaleceń zawartych w normach, stwarza ogromne ryzyko dla konsumentów. Prelegenci zasygnalizowali, jak ważne jest nie tylko wczesne rozpoznawanie zagrożeń, ale również opracowanie wspólnych metod ich minimalizowania oraz stosowanie tych samych porównywalnych kryteriów przez wszystkie podmioty: producentów i organy kontroli w całej Unii Europejskiej.

Spotkanie zgromadziło ponad 130 osób z różnych branż związanych z żywnością.

Tradycyjnie, na zakończenie konferencji, odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody PKN „Kompas Normalizacji”.  W tym roku uhonorowano Władysława Moronia – wieloletniego Przewodniczącego KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB.

Patroni honorowi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskie Centrum Akredytacji, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich.

Patroni medialni: „Przemysł Spożywczy”, „FoodForum”, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, FoodFakty.pl, ForumBiznesu.pl.

Foto: PKN
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin