Konferencja “Jakość i bezpieczeństwo żywności”

konferencja DNP

20 maja obchodzony jest Dzień Normalizacji Polskiej. Z tej okazji Polski Komitet Normalizacyjny corocznie organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą różnym zagadnieniom związanych z normalizacją. W tym roku wydarzenie odbędzie się 23 maja w Klubie Bankowca w Warszawie, a jego tematem przewodnim będzie "Jakość i bezpieczeństwo żywności".

Konferencje z okazji DNP są jednym z działań służących zwiększaniu świadomości normalizacyjnej oraz okazją do podkreślenia korzyści, jakie stosowanie norm przynosi naszej gospodarce i społeczeństwu.

W trakcie spotkania zostaną omówione:

  • Normy a jakość i bezpieczeństwo żywności,
  • Wymagania a kryteria mikrobiologiczne dla żywności – stare i nowe podejście z wykorzystaniem oceny ryzyka, norm i normalizacji,
  • Regulacje prawne w obszarze bezpieczeństwa żywności,
  • Nowelizacja normy ISO 22000,
  • Zanieczyszczenia procesowe żywności,
  • Walidacja ryzyka wzrostu bakterii patogennych, w tym Listeria monocytogenes w żywności gotowej do spożycia (RTE), z wykorzystaniem metodologii badań obciążeniowych oraz aktualnych norm mikrobiologicznych,
  • Monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności,
  • Bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji – aspekty praktyczne.

Celem konferencji jest pokazanie, jak nieznajomość przepisów prawa i zaleceń zawartych w normach stwarza ogromne ryzyko dla konsumentów. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji – zanieczyszczeń procesowych żywności: skażenia produktów mikroorganizmami chorobotwórczymi, pasożytami czy metalami ciężkimi. Nasi prelegenci zaakcentują jak ważne jest nie tylko wczesne rozpoznawanie zagrożeń, ale również opracowanie wspólnych metod ich minimalizowania oraz stosowanie tych samych porównywalnych kryteriów przez wszystkie podmioty: producentów i organy kontroli w całej Unii Europejskiej. Uczestnicy konferencji otrzymają niezbędną wiedzę związaną z bezpieczeństwem i jakością żywności.

Spotkanie adresowane jest do producentów płodów rolnych, pasz, surowców żywnościowych i żywności, przedstawicieli służb nadzoru rynku oraz jednostek certyfikujących.

Obowiązuje rejestracja:
https://www.pkn.pl/informacje/2018/04/dnp-2018-konferencja-jakosc-i-bezpieczenstwo-zywnosci

Liczba miejsc ograniczona.

Patroni honorowi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskie Centrum Akredytacji, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich.

Patroni medialni: „Przemysł Spożywczy”, „FoodForum”, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, FoodFakty.pl, ForumBiznesu.pl.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin