Drobiarze w sukurs lekarzom w walce z antybiotykoodporno- ścią

krd

Spożycie  drobiu rośnie u nas z każdym rokiem. I choć konsumenci uważają na ogół, że białe mięso jest dietetyczne i zdrowe, to wcale nierzadko padają zarzuty, że drób jest „naszpikowany hormonami
i antybiotykami”. Tymczasem stosowanie hormonów w chowie zwierząt jest od wielu lat  zakazane, natomiast od  2006 r. w UE, a więc i w Polsce, obowiązuje zakaz stosowania antybiotyków tzw. paszowych, stosowanych profilaktycznie. Dozwolone jest jedynie używanie ich w celach leczniczych, pod kontrolą lekarzy wet. Ale i to wpływa niekorzystnie na  wizerunek mięsa drobiowego. Dlatego Krajowa Rada Drobiarstwa – IG  przystąpiła do unijnej akcji „Stop antybiotykom w produkcji drobiarskiej”.

Zagadnieniu ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej tylko do przypadków niezbędnych
i starannie kontrolowanych poświęcona była konferencja „Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju Polskiej Branży Drobiarskiej”, zorganizowana przez Krajową Radę Drobiarstwa – IG, która 25 maja odbyła
się na SGGW w Warszawie.

Zrównoważona metoda produkcji,  która ma być obowiązująca w  chowu drobiu w naszym kraju, zakłada  znaczące ograniczenie stosowania antybiotyków, nawet dla celów terapeutycznych i pod nadzorem lekarzy wet., co jest dozwolone w  unijnej i krajowej produkcji zwierzęcej. Podczas konferencji prelegenci mówili m.in.
o tym, jak w innych krajach UE wdrażano programy  ograniczania stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej, jakie panują globalne trendy w obszarze zrównoważonej produkcji drobiarskiej, jaka jest alternatywa dla antybiotyków w chowie drobiu, wreszcie jakie działania będą podejmowane w Polsce
w zakresie ograniczania stosowania antybiotyków oraz o planowanych zmianach w zakresie nadzoru weterynaryjnego nad ich wykorzystywaniem w produkcji drobiarskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele poszczególnych ogniw branży drobiarskiej: od produkcji pasz dla drobiu, poprzez zakłady wylęgowe, produkcję żywca drobiowego,  po ubojnie i zakłady przetwórcze.

Jak się okazuje, wdrożenie programów ograniczania stosowania antybiotyków przynosi efekty.  Przekonywała
o tym Birthe Steenberg, sekretarz generalna A.V.E.C, która  przedstawiła rezultaty programów ograniczenia  stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej  m.in. w Wielkiej Brytanii  i Holandii. Postawiono tam na profilaktykę i bioasekurację, dzięki czemu mniej było zachorowani ptaków, a więc i potrzeby terapii antybiotykami. W efekcie w Wlk. Brytanii w latach 2012-2015 udało się zredukować zużycie antybiotyków terapeutycznych o 45%, w Holandii – o blisko 80%! W Danii udało się zredukować znacznie ilość antybiotyków używanych w produkcji drobiarskiej m.in. poprzez wydanie przepisów, które stanowiły, że wszystkie antybiotyki dla zwierząt muszą być kupowane jedynie w aptece na podstawie recepty wydanej przez lekarza wet. To pozwoliło na lepszą kontrolę stosowania antybiotyków. –Obserwujemy również akcje w tym kierunku producentów drobiu w innych krajach, dyskutujemy, jakie kroki podejmować – tłumaczyła Birthe Steenberg.
     Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG i Birthe Steenberg, sekretarz generalny a.v.e.c., fot. KRD-IG

– Nasza branża drobiarska nie ma alternatywy – musi znacznie ograniczyć zastosowanie antybiotyków
w produkcji, gdyż takie jest oczekiwanie konsumentów. A wola konsumentów  to prawo dla producentów – mówił prof., Piotr Szeleszczuk z SGGW.  Tym bardziej, że, jak alarmują lekarze, narasta w społeczeństwie problem antybiotykoodporności. Jak przypomniał profesor, z powodu antybiotykoodporności, a więc nieskuteczności leczenia antybiotykami, co roku umiera w Europie 25 tys. ludzi.. Chociaż specjaliści dowodzą, że antybiotykoodporność spowodowana jest zbyt częstym i nie zawsze uzasadnionym stosowaniem antybiotyków w  medycynie ludzkiej, to i tak  te preparaty  wykorzystywane w produkcji zwierzęcej psują wizerunek mięsa drobiowego jako zdrowej żywności. Według profesora Szeleszczuka kluczem do sukcesu
w zakresie ograniczenia zużycia antybiotyków jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. Dlatego stosowanie antybiotyków powinno się odbywać według generalnej zasady: tak mało jak to możliwe, ale tak często jak jest to konieczne.

Bardzo ważne jest tu włączenie się do działań na rzecz ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji  drobiarskiej wszystkich uczestników łańcucha produkcyjnego. – Warto wprowadzać  system monitorowania użycia antybiotyków i oraz zdefiniować standardy ich odpowiedzialnego stosowania – zaznaczał Johan van Arendonka z firmy hodowlanej Hendrix Genetics.

– Planujemy pochylić się nie tylko nad kwestią ograniczenia stosowania antybiotyków, ale również nad problemami zrównoważonego rozwoju w szerszym kontekście. Mam tu na myśli sprawy związane z  ponownym wykorzystaniem wody w procesie technologicznym, czy zastosowanie energii odnawialnej – powiedział Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG. I poinformował, że  powołano Platformę edukacyjną dla producentów drobiu i lekarzy wet. awiopatologów „ Jedno zdrowie”, której celem jest szkolenie producentów i lekarzy
w zakresie dobrych praktyk drobiarskich umożliwiających ograniczenie stosowania antybiotyków w chowie drobiu.

Ewa Obidzińska

© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin