Delegacja Republiki Mołdawii w Centrali ARiMR

pole_traktor

30 maja 2017 r. delegacja Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii, pod przewodnictwem Radu Mudreac, odwiedziła siedzibę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej rolnej Agencji Płatniczej Unii Europejskiej.

Gości w warszawskiej centrali powitał Bartosz Grucza, zastępca prezesa ARiMR. W spotkaniu wzięli także udział Jarosław Sachajko – przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – zastępca przewodniczącego komisji, Arkadiusz Szymoniuk – zastępca prezesa ARiMR oraz prelegenci z Agencji.

Od prawej: Bartosz Grucza – zastępca prezesa ARiMR, Jarosław Sachajko – przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – zastępca przewodniczącego komisji, Arkadiusz Szymoniuk – zastępca prezesa ARiMR

Bartosz Grucza, zastępca prezesa podkreślił, że bardzo cieszy się z tego, że pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Mołdawską Agencją Interwencji i Płatności dla Rolnictwa została już nawiązana współpraca. Od grudnia 2016 roku wraz z agencjami płatniczymi z Czech i Austrii realizowany jest projekt, który ma za zadanie pomóc mołdawskiej agencji w dostosowaniu norm i standardów Unii Europejskiej do zarządzania systemami wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zastępca szefa ARiMR zaznaczył, że to bardzo miłe, że oferta trzech agencji wśród których była ARiMR, została wybrana w procedurze konkursowej spośród ofert innych konsorcjów. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawił prelegentów, którzy przygotowali prezentacje o działaniach ARiMR.  

Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Sztoldman dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości, która omówiła strukturę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jej zadania i funkcje. W swojej prezentacji podkreśliła, że struktura Agencji i zadania realizowane przez poszczególnych pracowników muszą odpowiadać standardom UE.

Drugą prezentację, dotyczącą pomocy udzielanej przez ARiMR na spłatę przez rolników kredytów preferencyjnych, przedstawił Lech Urban, naczelnik w Departamencie Wsparcia Krajowego. Zaznaczył on, że ten rodzaj wsparcia był pierwszym, jakiego ARiMR udzielała rolnikom począwszy od 1994 roku. Pomoc polega na tym, że ARiMR spłaca za rolników część należnego bankom oprocentowania kredytów lub spłaca za nich część kapitału kredytu.

Jako ostatnia wystąpiła Beata Niczyporuk ekspert ARiMR, w dziedzinie wsparcia dla grup producenckich z sektora owoców i warzyw. Omówiła ona zasady przyznawania takiej pomocy oraz wysokość wsparcia jakie można uzyskać i jakie trafiło do rolników z tego tytułu.

Radu Mudreac (w środku) – przewodniczący delegacji Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał przewodniczący delegacji Radu Mudreac. Podziękował on za zaproszenie, a także dopytywał m.in. o to kto pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy i czy jest to płatne. Małgorzata Sztoldman dyrektor Departament Analiz i Sprawozdawczości podkreśliła, że płatne usługi w tym zakresie świadczą państwowe ośrodki doradztwa rolniczego, a także prywatne podmioty doradcze. Usług takich nie może świadczyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co wynika z przepisów prawa.

Spotkanie zakończył Jan Krzysztof Ardanowski, który zwracając się do gości z Mołdawii podkreślił, że trzeba zbudować agencję rolną, aby wiedzieć, ile, komu i do czego się dopłaca. Ta wiedza potrzebna jest do tego, aby rzetelnie rozliczać wydawane pieniądze, tak, aby społeczeństwo miało o tym pełną wiedzę.

Źródło: ARiMR