Spotkanie z parlamentarzystami z Mołdawii

Moldawia

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi 29 maja br. odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z delegacją Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Parlamentu Republiki Mołdawii.

W spotkaniu udział wzięli także członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP. Wizyta mołdawskich posłów w Polsce ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, szczególnie w kontekście dostosowywania mołdawskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej.

Wiceminister Zarudzki ocenił współpracę w dziedzinie rolnictwa między Polską a Mołdawią jako ożywioną. Potwierdził gotowość dalszego przekazywania mołdawskim partnerom polskich doświadczeń i wiedzy m.in. w zakresie dostosowywania rolnictwa do standardów unijnych, a także rozwoju obszarów wiejskich. Ryszard Zarudzki wyraził nadzieję na intensyfikację polsko-mołdawskiej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi. W tym kontekście wiceminister poruszył kwestię utrudnień w dostępie do rynku dla schłodzonego mięsa drobiowego z Polski.

Spotkanie podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z parlamentarzystami z Mołdawii

Mołdawscy parlamentarzyści wysoko ocenili możliwość współpracy eksperckiej w obszarze rolnictwa z partnerami z Polski. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Parlamentu Republiki Mołdawii wyraził nadzieję, że w wyniku analizy m.in. polskich doświadczeń w dochodzeniu do standardów unijnych, resort rolnictwa Mołdawii opracuje adekwatną politykę rozwoju sektora rolnego. 

Źródło: MRiRW