Centrum badania żywności

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (25)

W Warszawie powstanie nowoczesne centrum badania żywności. Będzie funkcjonować w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczelnia otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 33 mln zł z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego.

SGGW planuje wybudowanie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia, w którym mają być prowadzone innowacyjne badania nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Efekty prac naukowców mogą być wsparciem dla biznesu i pomóc w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów oraz usług na rynku rolno-spożywczym. Wsparcie obejmie m.in. prace na rzecz rozwoju rynku mięsa, mleka i produktów mlecznych, przetwórstwa warzyw i owoców czy żywności prozdrowotnej.

Badania planowane w centrum, mają na celu produkcję bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, zwiększanie efektywności produkcji, a także wzrost konkurencyjności polskiej żywności.

Koszt inwestycji oszacowano na ok. 42 mln zł, z czego 33 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Większość funduszy, uczelnia zamierza przeznaczyć na zakup nowoczesnej aparatury badawczej, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania. Budynek placówki zostanie również dostosowany do potrzeb działalności centrum (modernizacja).

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin