Analiza polskiego rolnictwa

Projekt bez tytułu (43)

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Towarzystwo Ekonomistów Polskich przygotowuje nowy projekt badawczy pt.Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”. Jego celem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy w obszarze związanym z pożądanym kształtem polskiej polityki rolnej, w odniesieniu do projektu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020.

Badania obejmą m.in. efektywność dotychczasowych instrumentów wspierania przemian strukturalnych w polskim rolnictwie. W ramach projektu, analizie zostaną poddane ściśle ze sobą powiązane zagadnienia, dotyczące zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, w tym m.in. rynek ziemi rolniczej, struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna, środowiskowa i społeczna oraz kwestie dochodowe), handel zagraniczny artykułami rolno-żywnościowymi oraz Wspólna Polityka Rolna w latach 2013 – 2020 i po roku 2020. Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w formie ekspertyzy, której wydanie planowane jest na II kwartał 2018 rok.

– Projekt badawczy, który realizujemy wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, będzie obejmował analizę najważniejszych zagadnień związanych z istniejącą strukturą produkcyjną gospodarstw rolnych. Jego celem jest również poszukiwanie możliwości przyspieszenia zmian w tym obszarze, uwzględniając przy tym istniejące ograniczenia o charakterze społecznym. W projekt zostali zaangażowani przedstawiciele polskiego środowiska naukowego, zajmujący się m.in. dziedzinami ekonomii, ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz socjologii, co przełoży się na dokładne i wszechstronne zbadanie zagadnień związanych z aktualną sytuacją produkcji rolnej w Polsce – podkreśla Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wyniki każdego z etapów projektu badawczego, zostaną przedstawione podczas cyklu seminariów naukowych z udziałem autorów poszczególnych części przygotowywanej ekspertyzy. Pierwsze z nich odbędzie się 3 listopada 2017 i będzie obejmowało dwie części prowadzonego badania: „Uwagi o polskim handlu zagranicznym artykułami rolno – spożywczymi”, które przedstawi dr Janusz Rowiński oraz „Struktura agrarna w Polsce w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”, autorstwa doc. dra hab. Arkadiusza Sadowskiego.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich to organizacja non-profit, która powstała w 1994 roku. Jej zasadniczym celem jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia. Towarzystwo przykłada szczególną wagę do obecności na forum publicznym. Edukacja publiczna w dziedzinie ekonomii w różnych jej formach należy do najważniejszych zadań TEP.

Dane: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin