Priorytety dla rolnictwa

Targi mazury

Konkurencyjność rolnictwa, poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna oraz współpraca międzynarodowa – to niektóre z priorytetów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 – zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel, podczas targów Mazurskie Agro Show.

W Ostródzie odbyła się czwarta edycja targów Mazury Agro Show, która połączona jest z Warmińsko-Mazurską Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Podczas konferencji, minister rolnictwa zapowiedział, że jeszcze tym kwartale zostanie ogłoszony "Pakt dla obszarów wiejskich", czyli strategia dotycząca rozwoju wsi i rolnictwa. Dokument będzie elementem realizacji "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Ma zapewnić spójność pomiędzy działaniami rządu i samorządów, przyczynić się do wzmocnienia rolnictwa jako silnej gałęzi polskiej gospodarki i zapewnić poprawę życia na obszarach wiejskich.

Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program działań na czteroletnią kadencję, oparty na programie PiS.

Pierwsze dwa lata pracy, były okresem bardzo dobrym dla polskiego rolnictwa. Teraz, do programu wprowadzamy nowe zadania, tak aby przyspieszyć rozwój polskiej wsi. Poprawa jakości życia na wsi, opłacalność produkcji rolnej, negocjacje w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej, współpraca międzynarodowa, rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa sprawnej administracji to główne z priorytetów – podsumował minister.

Jako najważniejsze zadania stawiane przed resortem na ten rok, minister wymienił sprawę współpracy międzynarodowej oraz negocjacji dot. kształtu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. i unijnych funduszy rolnych dla Polski.

Zostaną określone koperty finansowe dla poszczególny państw. Liczymy na kopertę co najmniej równą. Będzie też nowa jakość w programowaniu. Do tej pory mięliśmy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a teraz dla każdego państwa będzie Plan Strategiczny. Zostaną ustalone na poziomie Unii Europejskiej cele i mierniki, do których mamy przygotować programy – powiedział szef resortu rolnictwa i podkreślił, że ważne jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania Wspólnej Polityki Rolnej z budżetu Unii – podkreślił.

Zgodnie z przyjętą w lutym uchwałą Sejmu, która ma pomóc rządowi w prowadzeniu rozmów z Komisją Europejską, kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest "zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii". W uchwale uznano, że proponowane "zmiany sposobu finansowania płatności bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania z budżetów krajowych poważnie zagrożą równym warunkom konkurencji". Oceniono również, że konieczne jest m.in. "odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi".

Priorytety ministerstwa rolnictwa i związane z nimi zadania na lata 2018-2019 zostały określone w ośmiu obszarach: "wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa", "konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwo żywności", "rozwój obszarów wiejskich", "polityka społeczna", "instytucje, administracja, programowanie i finansowanie", "edukacja i wiedza na obszarach wiejskich", "gospodarka ziemią i nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa" oraz "instytucje podległe i nadzorowane".

Targi Mazury Agro Show odbyły się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zorganizowano je w  nowoczesnym obiekcie wystawienniczym Expo Mazury. Na ponad 35 tys. m2 swoje oferty maszyn i urządzeń rolniczych przedstawiło ponad 200 wystawców krajowych i zagranicznych. Na wystawie było także stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin