O przyszłości rolnictwa w Rydze

nbdghfy

W stolicy Łotwy odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa państw bałtyckich i Polski. Wypracowywali wspólne stanowisko dotyczące priorytetów dla sektora rolno-spożywczego w przyszłości. Odniesieniem do dyskusji, był komunikat Komisji Europejskiej „Przyszłość rolnictwa i żywności po 2020 roku”.

Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił podczas spotkania, że dla Polski ważnym punktem w dyskusji oraz w przygotowywanych konkluzjach Rady Ministrów Unii Europejskiej, jest sprawa równych warunków konkurencji, czyli  wyrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Podczas dyskusji, ministrowie zaprezentowali bardzo zbliżone stanowiska w zakresie finansowania przyszłej wspólnej polityki rolnej. Wyrazili pogląd, że nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny zapewniać odpowiednie zasoby finansowe na realizację celów traktatowych i nowych wyzwań WPR. Szefowie resortów wyrazili poparcie dla utrzymania dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją. Ten instrument zapewnia istotny wkład w utrzymywanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz zwiększa zatrudnienie na tych terenach.

Finansowanie w ramach II filara WPR powinno wspierać modernizację rolnictwa, wdrażanie  nowych technologii (zwłaszcza w małych i średnich gospodarstwach) oraz zwiększać rozwój i zatrudnienie na obszarach wiejskich – w formie dotacji, grantów oraz inwestycji zwrotnych. Podkreślono rosnącą rolę badań, innowacji oraz nowych technologii w łańcuchu wartości i konieczność wzmocnienia transferu wiedzy i usług doradztwa. Rozwiązania WPR w tym zakresie, powinny silniej odzwierciedlać potrzeby różnych struktur rolniczych, a także przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, np. młodych rolników, małych i średnich gospodarstw, których możliwości udziału w postępie technologicznym są znacznie mniejsze, niż większych podmiotów;

Po spotkaniu, ministrowie rolnictwa państw bałtyckich i Polski,  podpisali wspólną deklarację w sprawie komunikatu Komisji o przyszłości żywności i rolnictwa. W deklaracji czytamy m.in.: „My, Ministrowie Rolnictwa Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, przedyskutowaliśmy i uzgodniliśmy wspólne stanowisko w sprawie komunikatu Komisji o przyszłości żywności i rolnictwa. WNIOSKUJEMY o sprawiedliwość i równość między państwami członkowskimi i NALEGAMY, aby zakończyć proces pełnego wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi. PODKREŚLAMY, że wszyscy rolnicy w UE muszą spełniać te same standardy i wymogi oraz stawić czoła tym samym wyzwaniom.”

Przyjęta deklaracja będzie omawiana podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE, które odbędzie się 19 marca w Brukseli.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin