„ASF – edukacja i zwalczanie”

asf

W dniu 7 lutego br. w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyła się konferencja pt. „ASF – edukacja i zwalczanie”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy pana Rafała Romanowskiego Podsekretarza Stanu w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród Prelegentów znaleźli się:

1.Rafał Romanowski

2.Paweł Niemczuk – GLW

3.Bartłomiej Popczyk – przedstawiciel PZŁ

4.Krzysztof Niemczuk – Dyrektor PIW-PIB w Puławach.

W trakcie trwania konferencji omówiono aktualną sytuację epizootyczną w kraju i na świecie w związku z ASF, przedstawiono dynamikę szerzenia się zarazy z rysem historycznym od 2014 r. oraz omówiono administracyjne aspekty zwalczania ASF w kraju. GLW omówił  szeroko kwestię bioasekuracji ferm jako jednego z głównych czynników gwarantujących zabezpieczenie gospodarstwa przed wirusem. Przedstawiciel PZŁ omówił szczegółowo zmiany wprowadzone w prawie łowieckim, oraz przedstawił wyniki realizacji odstrzału dzików na terenie stref objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF.

W trakcie trwania dyskusji poruszono kwestię wprowadzenia kompartmentów na terenie RP – Minister Romanowski stwierdził jednoznacznie, że Polski nie stać na dzień dzisiejszy na takie rozwiązanie i wskazywanie terminu jego ewentualnego wprowadzenia na rok 2021 ocenił jako mało realne. Ponadto podjęto kwestię konieczności kontroli realizacji bioasekuracji przez przewoźników zwierząt – Minister Romanowski zapewnił, że kontrole realizowane są stale przez przedstawicieli IDT i IW. Dyskutowano również o alternatywnych źródłach utrzymania dla Rolników posiadających gospodarstwa w obrębie stref (wskazywano gł. na hodowlę bydła) oraz nt. możliwości składania oświadczeń przez właścicieli gruntów, dot. wyłączenia tych obszarów z polowań.

dr n. wet. Katarzyna Lasiecka

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin