Poniedziałek, 06 Lipca 2020 roku.

Przygotowania
do nowej WPR po 2020 r.

26 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027.

Do głównych jego zadań należy wypracowywanie rekomendacji w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027 i programów realizujących Umowę Partnerstwa na lata 2021–2027.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, otwierając pierwsze posiedzenie Zespołu, wspomniał przede wszystkich o nowych wyzwaniach, które pojawiają się zarówno w zakresie wspólnej polityki rolnej, jak i polityki spójności.

Mówił też o nich kilka dni temu, na spotkaniu ministrów rolnictwa w Warszawie, unijny komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski. Chodzi szczególnie o włączenie sektora rolnego w działania służące środowisku i klimatowi, poprawę pozycji rolników w łańcuchu rynkowym oraz podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich.

– Budżet na WPR  jest jeszcze przedmiotem dyskusji w Brukseli, ale ostatnie ustalenia dają nadzieję, że kwota na rolnictwo będzie wyższa niż zaproponowała to Komisja Europejska w 2018 r. – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski. 

Dyskusja była prowadzona wokół realizacji głównych celów wspólnej polityki rolnej:

 • dochody w rolnictwie,
 • środowisko i klimat,
 • rozwój obszarów wiejskich.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele resortów, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających, środowisk naukowych, zespołów wojewódzkich ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Porozumienia rolniczego, samorządu rolniczego, organizacji społecznych, branżowych i pozarządowych.

– Wielkość budżetu unijnego jest ważna dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.  Nie mniej ważnym celem dla nas jest sposób wykorzystania środków, ustawienie priorytetów – szef resortu rolnictwa. – Od kilku miesięcy trwają w ministerstwie intensywne prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego, który pokaże wizję rozwoju polskiego rolnictwa, wpisaną w ramy prawne nowej wspólnej polityki rolnej. Ze względu na trwający jeszcze proces uzgodnień budżetu, nowa polityka rolna wejdzie w życie z pewnym opóźnieniem, co najmniej jednego roku.

– Rolnictwo, którego głównym zadaniem pozostanie gwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego jest coraz częściej przedmiotem niezrozumiałych ataków ze strony niektórych organizacji społecznych. To niebywałe, że sektor, który dba o przyrodę i zwierzęta  jest ostatnio tak bardzo atakowany – powiedział minister Ardanowski.

Dalszą część spotkania prowadził podsekretarz stanu Ryszard Kamiński. Omówiono wyniki prowadzonych w resorcie prac analitycznych i koncepcyjnych, związanych z Planem strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027. Koncentrują się one na diagnozie sektora rolno-spożywczego w Polsce, analizach SWOT, potrzebach oraz rozważanych interwencjach.

Uczestnicy spotkania zwracali m.in. uwagę na coraz większe wymagania kierowane wobec sektora rolnego, podnoszące koszty produkcji, oraz złożoność tej polityki. Wnioskowali o uproszczenie i zmniejszenie liczby wymagań adresowanych do beneficjentów. Były też głosy domagające się większej dbałości o środowisko i klimat oraz rozwój rolnictwa ekologicznego.

Podkreślano także aspekt regionalny w planowaniu polityki rolnej, by działania lepiej dopasować do struktur danego regionu w tym np. małych gospodarstw. Gospodarowanie wodą pojawiło się jako głos w dyskusji zarówno od strony rolników jak i organizacji pozarządowych.

Wiceminister Kamiński w posumowaniu konferencji zapowiedział dalsze etapy dyskusji i konsultacji społecznych skoncentrowane na wybranych szczegółowych tematach polityki rolnej.

Źródło/Fot.: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • W Ciechanowcu<br> o sprzedaży żywnościW Ciechanowcu
  o sprzedaży żywności
  – Ułatwienie w sprzedaży wyprodukowanej przez siebie żywności, to jest to, czego oczekiwali rolnicy. Możliwości takie daje […]
 • Programowanie działań publicznych na rzecz rozwoju wsiProgramowanie działań publicznych na rzecz rozwoju wsi W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone programowaniu działań publicznych na rzecz rozwoju wsi, […]
 • Dożynki prezydenckieDożynki prezydenckie Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej odprawionej w Kaplicy Polowej AK. Następnie barwny […]
 • Branża winiarskaBranża winiarska Ministerstwo rolnictwa opracuje w przyszłym roku program rozwoju branży winiarskiej - zapowiedział na spotkaniu z jej przedstawicielami […]
 • BIOSTRATEGBIOSTRATEG 27 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla […]
 • Priorytety<br> dla rolnictwaPriorytety
  dla rolnictwa
  Konkurencyjność rolnictwa, poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna oraz […]
 • Narada Ambasadorów 2019Narada Ambasadorów 2019 Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się 3 września 2019 roku z komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnych Philem […]
 • Rozmowy ministra<BR> z prezydium Porozumienia RolniczegoRozmowy ministra
  z prezydium Porozumienia Rolniczego
  - Chcę przywrócić nasze bezpośrednie kontakty, jest bowiem wiele spraw do omówienia, wymagających dyskusji w środowisku […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close