Produktywne i zdrowe zwierzęta

kr ówki

W raportach Unii Europejskiej wykazano 13-procentowy spadek stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji zwierzęcej.

W Parlamencie Europejskim, podczas imprezy organizowanej przez Europejską Platformę na rzecz Odpowiedzialnego Stosowania Leków na Zwierzętach "Realizacja zobowiązania Epruma do odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych”, Copa i Cogeca podkreśliły, że rolnicy z krajów Wspólnoty oraz spółdzielnie, podejmują ogromne wysiłki w celu rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Widać postępy w tym zakresie, co ma odzwierciedlenie w raportach.

Poprawa zdrowia zwierząt jest jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie konieczności stosowania antybiotyków. Dewizą Copa-Cogeca jest to, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Ważna role odgrywa więc zrównoważona produkcja zwierzęca.

Copa-Cogeca są założycielami EPRUMA. W kwestii antybiotyków w przypadku zwierząt uważają, że powinny być one stosowane w myśl zasady: „tak mało jak to możliwe i tak dużo, jak to konieczne".

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin