Nowe wyzwania dla ekoproducentów

gruszki eko

Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski porozumienia politycznego w sprawie rolnictwa ekologicznego, Copa i Cogeca są gotowe do podjęcia działań na rzecz skutecznego wdrożenia zasad oraz płynnego przejścia do stosowania technicznych zasad rolnictwa ekologicznego.

Przewodniczący grupy roboczej ds. rolnictwa ekologicznego Copa-Cogeca, Kees Van Zelderen powiedział: „Rynek produktów ekologicznych w Unii Europejskiej bardzo szybko powiększył się o 48% w przeciągu ostatnich 4 lat i jest obecnie wart 30 miliardów euro rocznie. Tendencja ta związana jest ze wzrostem popytu wśród konsumentów”. Dodał również, że: „Pomimo zwiększenia rynku, jedynie 7% całej powierzchni rolnej w UE, przeznaczone jest na uprawy ekologiczne. Różnica między wielkością produkcji a poziomem popytu pokrywana jest dzięki coraz większemu importowi. Chcemy zatem upewnić się, że nowe przepisy w sprawie rolnictwa ekologicznego zachęcą rolników do tego rodzaju upraw, przy jednoczesnym utrzymaniu restrykcyjnych kontroli w celu zachowania zaufania konsumentów”.

Co więcej, Copa i Cogeca uważają, że przy ścisłej współpracy z instytucjami europejskimi, wdrożenie nowych przepisów i aktów delegowanych, przyczyni się do dalszego rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w UE. Te pozytywne zmiany zapewnią również wzrost tego sektora. Gospodarstwa mieszane mogą na przykład ułatwić nowym uczestnikom tego rynku stopniowe przechodzenie na rolnictwo organiczne. Utrzymanie tej możliwości jest bardzo dobrą wiadomością.

W nowych przepisach, system uproszczonych certyfikatów grupowych dla małych rolników może również wesprzeć ich wysiłki w okresie przejściowym. Ponadto, producenci z krajów trzecich, którzy chcą sprzedawać swoje produkty na rynku europejskim, będą zmuszeni do przestrzegania tych samych zasad, jeśli nie istnieje żadne porozumienie w sprawie wzajemnej równoważności między UE a krajem trzecim. Takie rozwiązanie przyczyni się do zapewnienia większej konkurencyjności rolników europejskich.

Podsumowując, sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen powiedział: „Rolnictwo ekologiczne w UE to europejski dobrowolny system zapewniania jakości, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostarczać dóbr publicznych przy jednoczesnej dbałości o środowisko i dobrostan zwierząt. Sektor ten rośnie niezmiennie od 10 lat. Lecz jeśli chcemy utrzymać tę tendencję, kwestią o podstawowym znaczeniu jest zapewnienie większej żywotności gospodarczej sektora oraz większego udziału w rynku.”

Oficjalne poparcie europejskich ministrów będzie miało miejsce w maju.

Dane: Copa Cogeca

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin