Łańcuch żywnościowy UE pod większą ochroną?

warzywa

Plan Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności to prawdziwy krok naprzód – podkreślają przedstawiciele Copa-Cogeca. Wszystkie przedsiębiorstwa powinny być chronione, dlaczego potrzebne są intensywne i wspólne działania na terenie całej Unii Europejskiej.

W ramach pierwszej reakcji na plan Komisji Europejskiej w sprawie walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi w zakresie łańcucha żywności przedstawionej posłom do Parlamentu Europejskiego, Copa i Cogeca stwierdziły, że jest to krok naprzód, jednak dalsze działania są konieczne. Przewodniczący Grupy Roboczej Copa-Cogeca „Łańcuch żywnościowy” powiedział, że konieczna jest poprawa działania łańcucha dostaw żywności na poziomie przepisów prawa unijnego, ponieważ przekonaliśmy się, iż rozwiązania dobrowolne nie zdają egzaminu. Potrzebne są jednak również rozwiązania wykonawcze, powierzone niezależnej instytucji, która powinna mieć możliwość wszczynania i przeprowadzania postępowania, jak również nakładania sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów. Apelujemy o to od 2007 rok. W 20 państwach członkowskich takie przepisy już istnieją, jednak ważnym jest zapewnienie ram prawnych na poziomie UE, aby zagwarantować równe reguły działania oraz aby zwalczać przypadki nieuczciwych praktyk handlowych na obszarach transgranicznych, które w przeciwnym wypadku mogłyby pozostać nierozwiązane

Sekretarz generalny Copa i Cogeca podkreślił, że należy upewnić się, iż przepisy krajowe (już istniejące w niektórych państwa UE) nie zostaną zakwestionowane. Jednak nie należy ograniczać zakresu tego rozwiązania. Wszystkie przedsiębiorstwa powinny być chronione przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Wielkość udziałów w wartości produktów rolnych ukazuje, iż rolnicy otrzymują średnio 21 proc. udziału, podczas gdy 28 proc. trafia do przetwórców, a 51 proc. do dystrybutorów. Rolnicy powinni otrzymać sprawiedliwą część wartości swoich produktów.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin