Współpraca polsko-azjatycka

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (60)

Polska i Wietnam podpisały porozumienie ws. współpracy w rolnictwie. To państwo z Azji Południowo-Wschodniej, zostało uznane przez polskich ekspertów jako jeden z 14 priorytetowych rynków z punktu widzenia eksportu żywności.

Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu ws. współpracy, podpisali w Hanoi wiceministrowie rolnictwa: Ewa Lech oraz Ha Cong Tuan. Spotkanie w Hanoi odbyło się przy okazji wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w tym kraju.

Dwustronne porozumienie dotyczy rozwoju współpracy w dziedzinach: produkcji rolnej, przetwórstwa rolnego, ochrony i kwarantanny roślin i zwierząt, rozwoju handlu i inwestycji w rolnictwie.

O zainteresowaniu strony wietnamskiej podpisaniem porozumienia, poinformował pod koniec sierpnia br. ambasador Wietnamu w Polsce, podczas spotkania z ministrem Krzysztofem Jurgielem. 4 października 2017 r. strona wietnamska przekazała stronie polskiej projekt Memorandum, który został już zatwierdzony.

Wietnam jest bardzo ważnym rynkiem w kontekście rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. W 2016 r. produkty rolno-spożywcze stanowiły 54% wartości polskiego eksportu do Wietnamu (115 mln EUR w 2016 r.). Dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, Wietnam był w 2016 r. drugim najważniejszym rynkiem docelowym (po Hongkongu) w regionie Azji Wschodniej, Południowej i Południowo-Wschodniej. Należy także do ugrupowania ASEAN (ok. 600 mln ludności). Został wyselekcjonowany jako jeden z 14 rynków priorytetowych z punktu widzenia rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.

Dane: MRiRW/Fot. Jakub Szymczuk/KPRP