Liczenie zwierząt

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (58)

W grudniu Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi spis. Urzędnicy będą liczyć zwierzęta gospodarskie.

Spis dotyczy produkcji zwierzęcej i zostanie przeprowadzony w wybranych losowo gospodarstwach.

Prowadzone wcześniej przez GUS badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce wzrosło pogłowie bydła o 3,4 proc., a świń o 4,5 proc. Najbliższa tura badań zweryfikuje, czy tendencja ta nadal się utrzymuje.

Do 21 grudnia zostaną przeprowadzone dwa badania. Pierwsze będzie dotyczyć pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, a drugie obejmie pogłowie świń oraz produkcję żywca wieprzowego.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Pomocna ma być w tym aplikacja przygotowana przez urząd, która umożliwi wypełnienie formularza.

Zgromadzone dane przydadzą się do oceny stanu rolnictwa w Polsce, ale także mogą być przydatne dla samych rolników, m.in. w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju własnych gospodarstw.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin