Szkolenie urzędowych kwalifikatorów

PIORiN szkolenie

W dniach 22-25.05.2017 r. odbyło się szkolenie dla urzędowych kwalifikatorów w zakresie oceny polowej materiału siewnego kukurydzy, materiału szkółkarskiego oraz kontroli upraw winorośli
w Sandomierzu oraz w SDOO w Przecławiu.

W szkoleniu wzięło udział 22 urzędowych kwalifikatorów z województwa wielkopolskiego. W trakcie szkolenia wykłady przeprowadzili: Maria Kozioł dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie.

Wykładowcami byli również pracownicy Działu Nadzoru Nasiennego w Poznaniu.

Wykład prof. Pawła Beresia nt. szkodników kukurydzy w Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian w Przecławiu

Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu:

 • przepisów ustawy o nasiennictwie, po nowelizacji,
 • przepisów związanych z kontrolą upraw winorośli zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie
  i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • zmiany przepisów dotyczących materiału szkółkarskiego, omówienie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania
  i jakości materiału szkółkarskiego,
 • lustracji upraw winorośli, z której owoce  przeznaczone są do wyrobu wina, zajęcia praktyczne w winnicy,
 • pobierania prób do oceny tożsamości i czystości odmianowej,
 • oceny polowej, chorób i szkodników kukurydzy.

Źródło: WIORiN Poznań