Zgłoś podróbkę – nielegalne środki ochrony roślin

ochrona roślin

Na stronie PIORiN został zamieszczony adres e-mail, za pośrednictwem którego możesz szybko zgłosić podejrzenie obrotu nielegalnym środkiem ochrony roślin: nielegalnesrodki@piorin.gov.pl.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, aby do zabiegów ochrony roślin nabywać wyłącznie oryginalne środki ochrony roślin, a wszystkie podejrzenia naruszeń w obrocie tymi produktami zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nielegalnesrodki@piorin.gov.pl lub do najbliższej jednostki PIORiN.

Czy wiesz, że podrobione środki ochrony roślin to nieprzebadane mieszaniny chemiczne?

 • Mogą zawierać zanieczyszczenia substancjami nieznanego pochodzenia o działaniu kancerogennym
  lub mutagennym, o niewiadomym wpływie na zdrowie, a nawet życie ludzi, zwierząt i środowisko;
 • Przynoszą straty finansowe, spowodowane nieskutecznym zabiegiem lub zniszczeniem upraw;
 • Ich kupno-sprzedaż jest procederem przestępczym! Kupując podróbki wspierasz nielegalną działalność;
 • Każdy środek ochrony roślin z obcojęzyczną etykietą jest produktem nielegalnym i prawdopodobnie podrobionym.

Jak się nie dać oszukać? 

 • Kupuj środki dopuszczone do obrotu przez MRiRW (Ich wykaz znajduje się TU–>);
 • Kupuj wyłącznie w sklepach zarejestrowanych przez PIORiN (Rejestry przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania znajdziesz TU–>).

Co może świadczyć o tym, że środek jest podrobiony?

 • nie znajduje się w rejestrze MRiRW jako środek dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce;
 • jego opakowanie jest słabej jakości, nieszczelne, uszkodzone lub zastępcze;
 • nie posiada polskiej etykiety;
 • zaopatrzony jest w etykietę słabej jakości, nietrwale przymocowaną do opakowania;
 • nie posiada daty produkcji lub numeru partii;
 • sprzedawany jest poza zarejestrowanymi punktami obrotu;
 • sprzedawany  jest za pośrednictwem Internetu bez podania pełnych danych sprzedającego tj.: nazwy firmy/przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), siedziby i adresu przedsiębiorcy;
 • ma podejrzanie niską cenę.

Czy wiesz jakie masz prawa?

 • możesz zażądać dowodu zakupu;
 • możesz zwrócić się do sprzedawcy o udzielenie informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków oraz informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania;
 • masz prawo i obowiązek poinformowania o podejrzeniach nielegalnych środków ochrony roślin (nielegalnesrodki@piorin.gov.pl).

Źródło: PIORiN