Monitoring wód pod kątem bakterii

piorin

Bakteria Ralstonia solanacearum jest groźnym obiektem kwarantannowym porażającym ziemniaka, pomidora, paprykę oraz pokrewne gatunki chwastów rodziny Solanaceae.         

Czynnikami wpływającymi na rozprzestrzenianie się bakterii są skażone wody oraz rośliny dzikorosnące,
a zwłaszcza rosnąca przy brzegach rzek psianka słodkogórz, w której bakteria zimuje i namnaża się. Następnie bakteria dostaje się do wody, która może stać się potencjalnym źródłem porażenia kolejnych roślin, w tym także ziemniaków. Dla zachowania bezpieczeństwa, woda używana do nawadniania bądź opryskiwania plantacji ziemniaków i papryki, powinna być pobierana z przebadanych zbiorników i ujęć wody.
Od kilku lat inspektorzy PIORiN pobierają próby na obecność bakterii Ralstonia solanacearum. Monitoringiem objęte są otwarte źródła wód (rzeki, jeziora, stawy), zakłady przetwórcze ziemniaków oraz oczyszczalnie ścieków.
Te wieloletnie działania inspekcji mają na celu zabezpieczenie polskich upraw przed potencjalnym porażeniem bakterią, względnie wyeliminowanie źródła choroby o ile takie się pojawi. Dotychczas na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego nie stwierdzono występowania bakterii w próbach ścieków i wód powierzchniowych.

 

Źródło: PIORiN