System TRACES – instrukcja użytkownika

nowezzzzz45 (8)

Przypominamy, że od 14 grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej obowiązywać zaczną nowe przepisy w sprawie kontroli urzędowych. Przepisy te będą regulować m.in. zasady kontroli towarów pochodzenia roślinnego w imporcie.

Zgodnie z tymi przepisami, przesyłki takich towarów będą musiały być zaopatrzone we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document), w skrócie nazywany dokumentem CHED-PP. Zarówno zgłoszenie przesyłki do kontroli granicznej (dokonywane przez importera) jak i jej obsługa przez służbę fitosanitarną, będzie odbywać się przy pomocy systemu informatycznego TRACES-NT.

Komisja Europejska opublikowała w ostatnich dniach szczegółową instrukcję obsługi systemu TRACES. Dostępna jest ona poniżej. Instrukcja jest w języku angielskim, ale została skierowana do tłumaczenia i gdy tylko przetłumaczona wersja będzie dostępna, zostanie również udostępniona na tej stronie.

Instrukcja użytkownika, wersja angielska

Źródło/Fot. PIORiN