Sobota, 08 Sierpnia 2020 roku.

Spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej
w poszerzonej formule

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 9 maja uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię, Chorwację, Rumunię, Słowenię, Estonię, Litwę, Łotwę i Francję.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Słowację w Starej Leśnej w Tatrach Wysokich, jako podsumowanie słowackiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Rozmowy toczyły się w ramach dwóch sesji:

 1. Inicjatywa Bioeast  – Bioekonomia jako akcelerator badań i rozwoju
 2. Podwójna jakość żywności

– Biogospodarka zaczyna być wyzwaniem dla całego świata. Trudno sobie wyobrazić, abyśmy stali z boku. Wykorzystując tzw. rentę zapóźnienia powinniśmy być raczej liderami nie tylko żywnościowego wykorzystania produkcji rolniczej – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef polskiej delegacji podkreślił również rolę gospodarki leśnej, zwracając uwagę na spójne podejście do ograniczania emisji szkodliwych substancji i jednoczesnego zwiększania pochłaniania tej emisji.

– Jeżeli będziemy występowali razem to będziemy mocniejsi, bo przecież obecnie środki unijne na badania, na innowacyjność w bardzo minimalnym stopniu trafiają do nas – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W trakcie obrad polski minister podziękował za prezydencję słowacką, która podjęła między innymi działania na rzecz wyeliminowania podwójnych standardów żywności na terenie Unii Europejskiej.

Ministrowie dyskutowali o podwójnej jakości żywności w kontekście zatwierdzenia przez Parlament Europejski dyrektywy w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześniania przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Minister J. K. Ardanowski poinformował, iż podwójne standardy produktów nie maja uzasadnienia na wspólnym rynku europejskim, a zasady uczciwej konkurencji zobowiązują, aby wszyscy konsumenci byli traktowani jednakowo.

– Nie ma żadnego uzasadnienia dla podwójnych standardów żywności. To jest po prostu oszustwo, oszustwo wobec konsumentów – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister zwrócił przy tym uwagę na kwestię marek własnych. Według niego takie produkty nie mogą udawać czegoś innego, niż to czym są w rzeczywistości. Minister podkreślił, że producenci i właściciele sklepów wielkopowierzchniowych nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie składu produktów.

– Te same produkty nie mogą rażąco różnić się ceną. Jeżeli tak jest, to oznacza, że do produkcji zostały zastosowane jakieś zamienniki, substytuty. Tym samym jest to inny produkt – powiedział minister.

Zwrócił również uwagę na konieczność ścisłego współdziałania nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale również w ramach całego regionu i całej Unii Europejskiej.

– Możemy, jako Unia Europejska, skutecznie konkurować na globalnym rynku tylko wówczas jeżeli kraje naszego regionu będą tak samo traktowane i wspierane – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkania nastąpiło także przekazanie prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej na ręce Ministra Rolnictwa Republiki Czeskiej.

Na marginesie spotkania ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w poszerzonej formule, odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z  ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim współpracy polsko-czeskiej w kwestiach odnoszących się do bezpieczeństwa i jakości żywności.

Nawiązując do rozmów, jakie odbyły się w Warszawie w dniu 6 maja 2019 roku na szczeblu wiceministrów, obaj ministrowie potwierdzili gotowość do realizacji podjętych ustaleń. Podkreślono, iż kluczową kwestią w zakresie współpracy w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności, jest bieżące, ścisłe współdziałanie polskich i czeskich inspekcji, w tym stosowanie istniejących procedur Unii Europejskiej. Ministrowie potwierdzili chęć wymiany doświadczeń i korzystania z osiągnięć każdej ze stron. Lepsze wzajemne zrozumienie systemów i specyfiki kraju pozwoli na skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach trudnych i lepsze dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Podczas rozmowy minister Ardanowski potwierdził gotowość do organizacji w Polsce roboczej wizyty Głównego Lekarza Weterynarii Republiki Czeskiej, w możliwie najbliższym terminie.

Ministrowie ustalili, iż o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności pochodzącej zarówno z Polski, jak i Republiki Czeskiej, będzie niezwłocznie informowana druga strona, celem jak najszybszego ustalenia źródła zakażenia. Następnie podejmowane będą działania wyjaśniające przez odpowiednie inspekcje; informacja zostanie zgłoszona w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), a następnie przekazana opinii publicznej.

Minister Ardanowski zaproponował ministrowi Tomanowi bardziej aktywną współpracę polsko-czeską na forum UE w wielu kwestiach ważnych dla sektorów rolnych obu krajów.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Kolejne rynki zbytuKolejne rynki zbytu Eksport polskiej żywności w 2016 roku osiągnął rekordową wartość ponad 24 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. Z tego 82 proc. trafia do […]
 • Rozmowy <br> polsko-indyjskieRozmowy
  polsko-indyjskie
  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się 11 lipca br. z minister stanu Ministerstwa Przetwórstwa Spożywczego Republiki […]
 • Spotkanie Rady<br> Dialogu Społecznego<br> w RolnictwieSpotkanie Rady
  Dialogu Społecznego
  w Rolnictwie
  11 maja br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego w […]
 • Kongres 590 zbliża<br> się wielkimi krokamiKongres 590 zbliża
  się wielkimi krokami
  W dniach 16-17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa, odbędzie się najważniejsze polskie wydarzenie […]
 • Rozmowy<br> polsko-czeskieRozmowy
  polsko-czeskie
  6 maja 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Warszawie miały miejsce rozmowy sekretarza stanu w MRiRW […]
 • Rozmowy<br> z przedstawicielami branży drobiarskiejRozmowy
  z przedstawicielami branży drobiarskiej
  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski konsekwentnie prowadzi rozmowy z przedstawicielami rolników. W dniu 19 […]
 • Aflatoksyny<br> w żywnościAflatoksyny
  w żywności
  O tym, że spleśniała żywność nie nadaje się do jedzenia, wie każdy z nas. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak wielkie ryzyko […]
 • Przywracamy normalnośćPrzywracamy normalność – Przywracamy normalność. Polski rolnik będzie mógł tak samo funkcjonować, jak jego koledzy w innych krajach Unii […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close