Środa, 26 Lutego 2020 roku.

Rozmowy
polsko-czeskie

6 maja 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Warszawie miały miejsce rozmowy sekretarza stanu w MRiRW Szymona Giżyńskiego z wiceministrem rolnictwa ds. UE i spraw zagranicznych w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej Jiřím Šírem.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli polskich inspekcji: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównej Inspekcji Sanitarnej, Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rozmowy dotyczyły kwestii współpracy polsko–czeskiej w obszarze bezpieczeństwa i jakości żywności, w kontekście wykrycia na terytorium Republiki Czeskiej bakterii Salmonella w mięsie drobiowym pochodzącym z Polski.

Sekretarz stanu Szymon Giżyński przekazał stronie czeskiej, że kluczową kwestią w zakresie współpracy w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności, jest bieżące, ścisłe współdziałanie polskich i czeskich inspekcji, w tym stosowanie istniejących procedur Unii Europejskiej. Zaznaczył, że Polska ściśle przestrzega prawodawstwa Unii Europejskiej; wszelkie wykryte nieprawidłowości są zgłaszane na bieżąco w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Potwierdził stałą gotowość Polski do współpracy i szczegółowej wymiany informacji ze stroną czeską.

Podkreślając dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, jak również nacisk opinii publicznej w Republice Czeskiej, wiceminister Jiří Šír przedstawił informacje o wykrytych w kwietniu 2019 r. na rynku czeskim przypadkach obecności baterii Salmonella w mięsie drobiowym pochodzącym z Polski. Dziękując za możliwość wymiany informacji podczas spotkania w Warszawie, podkreślił potrzebę współpracy, mającej na celu zminimalizowanie ryzyka umieszczania na rynku importowanych produktów – niezgodnych, zdaniem strony czeskiej, z przepisami prawa żywnościowego.

Polska Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że incydenty dotyczące stwierdzenia nieprawidłowej jakości zdrowotnej żywności dotyczą nie tylko produktów z Polski, ale także z innych państw członkowskich, w tym z Czech.

Ministrowie podzielili się również doświadczeniami w zakresie zwalczania ASF w Polsce i Republice Czeskiej.

W konkluzjach spotkania uzgodniono, że w najbliższej przyszłości roboczą wizytę w Polsce złoży Główny Lekarz Weterynarii Republiki Czeskiej wraz ze współpracownikami, a celem spotkania będzie zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego, zacieśnienie dotychczasowej współpracy inspekcji weterynaryjnych obu krajów i wymiana doświadczeń na poziomie eksperckim. Postanowiono również o stałych kontaktach pozostałych polskich inspekcji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo żywności – GIJHARS i GIS – z ich czeskimi odpowiednikami.

Ministrowie ustalili również, że o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności, pochodzącej zarówno z Polski, jak i Republiki Czeskiej, będzie niezwłocznie informowana druga strona, następnie podejmowane będą działania wyjaśniające przez odpowiednie inspekcje; informacja zostanie zgłoszona w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) i dopiero po wyczerpaniu tych procedur – może nastąpić poinformowanie opinii publicznej.

W dniu 9 maja 2019 r. w Starej Leśnej na Słowacji, podczas konferencji ministrów rolnictwa poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej (GV4+8), odbędzie się spotkanie dwustronne ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana K. Ardanowskiego oraz ministra rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslava Tomana.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Fipronil w drobiuFipronil w drobiu W unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF znalazło się powiadomienie władz niemieckich […]
 • W Pradze o ASFW Pradze o ASF W dniach 8-9 listopada br. w Pradze odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Austrii, Białorusi, Bułgarii, Republiki Czeskiej, […]
 • Konsultacje <br> Polsko-HiszpańskieKonsultacje
  Polsko-Hiszpańskie
  Minister Krzysztof Jurgiel 30 czerwca br. uczestniczył w XII-tych Polsko-Hiszpańskich Konsultacjach prowadzonych pod przewodnictwem […]
 • Rozmowa z ministrem Krzysztofem Jurgielem cz. IIRozmowa z ministrem Krzysztofem Jurgielem cz. II Tadeusz Wojciechowski: Ostatnio dużo mówi się o protekcjonizmie na światowych i unijnych rynkach żywności. Jak przeciwdziałać […]
 • Rozmowa z ministrem Krzysztofem Jurgielem cz. IIIRozmowa z ministrem Krzysztofem Jurgielem cz. III Tadeusz Wojciechowski: Jak przedstawia się realizacja powstania jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności? Krzysztof Jurgiel: […]
 • Skandal z jajamiSkandal z jajami Jak wynika z informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w Polsce wykryto jajka potencjalnie zanieczyszczone fipronilem. Nie […]
 • Skażone mleko<br> nie trafiło do Polski?Skażone mleko
  nie trafiło do Polski?
  Nie ma oficjalnego potwierdzenia, że produkty mleczne dla niemowląt francuskiej firmy Lactalis, potencjalnie zanieczyszczone bakterią […]
 • Kłamstwa o ASFKłamstwa o ASF Produkty wytworzone z polskiej wieprzowiny są zdrowe i bezpieczne. Mięso używane do ich produkcji jest przebadane i pochodzi od […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close