Poniedziałek, 01 Czerwca 2020 roku.

Powołanie dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 7 maja br. powołał Karola Krajewskiego na stanowisko p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Instytut został powołany Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 12 kwietnia 2019 r. Przedmiotem jego działania będzie:

  • badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;
  • współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;
  • popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i zagranicą;
  • inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
  • opracowywanie ekspertyz na zlecenie ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie obszarów wiejskich.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close