Środa, 08 Lipca 2020 roku.

Posiedzenie Rady Ministrów rolnictwa UE

Minister Jan Krzysztof Ardanowski 15 lipca br. uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów rolnictwa UE (AGRIFISH).

W programie obrad prezydencja Fińska zaproponowała debatę na temat zielonej struktury WPR po 2020 r., ale też temat najbardziej aktualny, dotyczący podpisania porozumienia politycznego UE z 4 krajami Ameryki Południowej, czyli z Grupą Mercosur.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej Komisja Europejska zaproponowała bardziej ambitne cele środowiskowo-klimatyczne do realizacji w ramach wspólnej polityki rolnej UE.

Państwa członkowskie UE generalnie popierają ten kierunek rozwoju , który uwzględnia działania związane z klimatem oraz środowiskiem i poprawą bioróżnorodności.

– Jest mniej środków budżetowych zaplanowanych na okres 2021-2027  a wymagania dla rolników rosną co stawia rolników w gorszych warunkach, uwzględniając również dalszą liberalizację gospodarki oraz otwieranie się na rynki globalne – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– W zakresie działań klimatycznych, w tym pochłanianiu CO2, rolnicy mogą zrobić więcej ale muszą być na to przeznaczone odpowiednie środki. Uprawa roślin białkowych – to nie tylko więcej cennej paszy – ale też działanie prośrodowiskowe – powiedział minister Ardanowski.

Dla Polski jest ważne by przyszła polityka rolna była mniej skomplikowana. Małe gospodarstwa należy wyłączyć z warunkowości a w zakresie kontroli dać więcej elastyczności państwom członkowskim UE.

Minister poinformował też Radę o występującej w Polsce suszy rolniczej i zwrócił się do KE o derogacje z tytułu zazielenienia oraz zwiększenie poziomu zaliczek płatności bezpośrednich.

Wiele uwagi w dyskusji Rada poświeciła na wstępną ocenę politycznego porozumienia z Mercosur.

Polska analizuje bardzo dokładnie  tekst umowy i skieruje do KE dalsze pytania i uwagi dotyczące części rolnej porozumienia. Umowa ta już obecnie wywołuje niepokój rolników w Polsce w tym sektorów wrażliwych takich jak wołowina,  drób, cukier. Nasze obawy budzi przestrzeganie w grupie Mercosur  norm środowiskowych i klimatycznych, a także dobrostanu zwierząt na poziomie unijnym co może mieć istotny wpływ na warunki konkurencji w obszarze rolnictwa.  

– Sytuacja na rynku cukru po zniesieniu kwot cukrowych jest trudna z powodu bardzo niskich cen. Komisja powołała Grupę  Wysokiego Szczebla by ocenić sytuację na rynku i zaproponować odpowiednie działania. Raport prac tej grupy był omawiany podczas posiedzenia Rady.

Uprawa buraków cukrowych musi pozostać w Polsce, stanowią one dobry płodozmian w uprawie roślin w gospodarstwie. Należy też utrzymać po 2020 r. wsparcie powiązane z produkcją, by zachować coraz mniej konkurencyjną  ich uprawę, również wobec podpisanej umowy  z państwami  Mercosur  – podkreślił minister Ardanowski.

Na marginesie AGRIFISH minister Ardanowski spotkał się z ministrem polityki rolnej, żywnościowej i leśnej Włoch Gian Marco Centinaio. Przedmiotem rozmów były sprawy promocji i oznaczeń produktów rolno-spożywczych  w Polsce i we Włoszech. Konsumenci bowiem poszukują  produktów wysokiej jakości oraz chcą znać ich pochodzenie. Włosi mają dobrze rozwinięte systemy jakości tych produktów oraz dobre ich oznakowanie.

W zakresie wspólnej polityki rolnej Polska i Włochy prezentują podobne stanowiska np. w zakresie utrzymania  małych, rodzinnych  gospodarstw rolnych, wzmocnienia pozycji producentów rolnych w łańcuchu dostaw żywności, a także zapewnienia stabilności w prowadzeniu produkcji rolnej. Do tego potrzebny jest odpowiedni budżet – nie mniejszy niż obecnie – podkreślili  ministrowie rolnictwa Polski i Włoch. Włosi są w grupie państw, które nie popierają wyrównania dopłat bezpośrednich w UE po 2020 r. 

Przed posiedzeniem Rady ministrów rolnictwa UE minister Ardanowski spotkał się z ministrami rolnictwa państw bałtyckich: z  Kasparsem Gerhardsem z Łotwy, Martem Järvikiem z Estonii. Litwe w rozmowach reprezentował dyrektor ds. unijnych. Celem spotkania było omówienie stanowisk, jakie ministrowie  przygotowali na posiedzenie Rady. Wszyscy ministrowie podkreślili trudną sytuację rolnictwa spowodowaną suszą, jaka występuje w naszym regionie. Wskazali na potrzebę podjęcia na poziomie unijnym działań wspomagających rolników w tym trudnym roku. Wyrazili tez obawy wobec podpisanej politycznej umowy z Mercosur, jako niekorzystnej  dla rolnictwa unijnego zwłaszcza dla niektórych jego sektorów. 

 – Szukamy sojuszników do naszych propozycji w zakresie przyszłości WPR, skutecznego zwalczania ASF, wspólnego stanowiska wobec niekorzystnej dla rolnictwa umowy z krajami Mercosur. Polska jako kraj większy, dynamicznie się rozwijający jest coraz częściej traktowany jako naturalny lider wśród państw naszego regionu w Europie – podsumował spotkanie minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close