Posiedzenie Rady Ministrów rolnictwa UE

nowezzzzz45 (2)

Minister Jan Krzysztof Ardanowski 15 lipca br. uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów rolnictwa UE (AGRIFISH).

W programie obrad prezydencja Fińska zaproponowała debatę na temat zielonej struktury WPR po 2020 r., ale też temat najbardziej aktualny, dotyczący podpisania porozumienia politycznego UE z 4 krajami Ameryki Południowej, czyli z Grupą Mercosur.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej Komisja Europejska zaproponowała bardziej ambitne cele środowiskowo-klimatyczne do realizacji w ramach wspólnej polityki rolnej UE.

Państwa członkowskie UE generalnie popierają ten kierunek rozwoju , który uwzględnia działania związane z klimatem oraz środowiskiem i poprawą bioróżnorodności.

– Jest mniej środków budżetowych zaplanowanych na okres 2021-2027  a wymagania dla rolników rosną co stawia rolników w gorszych warunkach, uwzględniając również dalszą liberalizację gospodarki oraz otwieranie się na rynki globalne – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– W zakresie działań klimatycznych, w tym pochłanianiu CO2, rolnicy mogą zrobić więcej ale muszą być na to przeznaczone odpowiednie środki. Uprawa roślin białkowych – to nie tylko więcej cennej paszy – ale też działanie prośrodowiskowe – powiedział minister Ardanowski.

Dla Polski jest ważne by przyszła polityka rolna była mniej skomplikowana. Małe gospodarstwa należy wyłączyć z warunkowości a w zakresie kontroli dać więcej elastyczności państwom członkowskim UE.

Minister poinformował też Radę o występującej w Polsce suszy rolniczej i zwrócił się do KE o derogacje z tytułu zazielenienia oraz zwiększenie poziomu zaliczek płatności bezpośrednich.

Wiele uwagi w dyskusji Rada poświeciła na wstępną ocenę politycznego porozumienia z Mercosur.

Polska analizuje bardzo dokładnie  tekst umowy i skieruje do KE dalsze pytania i uwagi dotyczące części rolnej porozumienia. Umowa ta już obecnie wywołuje niepokój rolników w Polsce w tym sektorów wrażliwych takich jak wołowina,  drób, cukier. Nasze obawy budzi przestrzeganie w grupie Mercosur  norm środowiskowych i klimatycznych, a także dobrostanu zwierząt na poziomie unijnym co może mieć istotny wpływ na warunki konkurencji w obszarze rolnictwa.  

– Sytuacja na rynku cukru po zniesieniu kwot cukrowych jest trudna z powodu bardzo niskich cen. Komisja powołała Grupę  Wysokiego Szczebla by ocenić sytuację na rynku i zaproponować odpowiednie działania. Raport prac tej grupy był omawiany podczas posiedzenia Rady.

Uprawa buraków cukrowych musi pozostać w Polsce, stanowią one dobry płodozmian w uprawie roślin w gospodarstwie. Należy też utrzymać po 2020 r. wsparcie powiązane z produkcją, by zachować coraz mniej konkurencyjną  ich uprawę, również wobec podpisanej umowy  z państwami  Mercosur  – podkreślił minister Ardanowski.

Na marginesie AGRIFISH minister Ardanowski spotkał się z ministrem polityki rolnej, żywnościowej i leśnej Włoch Gian Marco Centinaio. Przedmiotem rozmów były sprawy promocji i oznaczeń produktów rolno-spożywczych  w Polsce i we Włoszech. Konsumenci bowiem poszukują  produktów wysokiej jakości oraz chcą znać ich pochodzenie. Włosi mają dobrze rozwinięte systemy jakości tych produktów oraz dobre ich oznakowanie.

W zakresie wspólnej polityki rolnej Polska i Włochy prezentują podobne stanowiska np. w zakresie utrzymania  małych, rodzinnych  gospodarstw rolnych, wzmocnienia pozycji producentów rolnych w łańcuchu dostaw żywności, a także zapewnienia stabilności w prowadzeniu produkcji rolnej. Do tego potrzebny jest odpowiedni budżet – nie mniejszy niż obecnie – podkreślili  ministrowie rolnictwa Polski i Włoch. Włosi są w grupie państw, które nie popierają wyrównania dopłat bezpośrednich w UE po 2020 r. 

Przed posiedzeniem Rady ministrów rolnictwa UE minister Ardanowski spotkał się z ministrami rolnictwa państw bałtyckich: z  Kasparsem Gerhardsem z Łotwy, Martem Järvikiem z Estonii. Litwe w rozmowach reprezentował dyrektor ds. unijnych. Celem spotkania było omówienie stanowisk, jakie ministrowie  przygotowali na posiedzenie Rady. Wszyscy ministrowie podkreślili trudną sytuację rolnictwa spowodowaną suszą, jaka występuje w naszym regionie. Wskazali na potrzebę podjęcia na poziomie unijnym działań wspomagających rolników w tym trudnym roku. Wyrazili tez obawy wobec podpisanej politycznej umowy z Mercosur, jako niekorzystnej  dla rolnictwa unijnego zwłaszcza dla niektórych jego sektorów. 

 – Szukamy sojuszników do naszych propozycji w zakresie przyszłości WPR, skutecznego zwalczania ASF, wspólnego stanowiska wobec niekorzystnej dla rolnictwa umowy z krajami Mercosur. Polska jako kraj większy, dynamicznie się rozwijający jest coraz częściej traktowany jako naturalny lider wśród państw naszego regionu w Europie – podsumował spotkanie minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Źródło: MRiRW