Spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w poszerzonej formule

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 9 maja uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o […]