Poniedziałek, 06 Lipca 2020 roku.

Spotkanie inicjujące realizację projektu eDWIN

W gmachu MRiRW 14 czerwca br. odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu eDWIN– „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, przewidzianego do finansowania w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Celem projektu, wpisującego się w założenia cyfryzacji sektora rolno-żywnościowego, będzie stworzenie internetowego systemu na rzecz ochrony roślin, dedykowanego doradztwu rolniczemu.

W spotkaniu, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, wzięli udział przedstawiciele lidera konsorcjum tj. Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu oraz wszystkich 18 partnerów tj. 15-tu pozostałych ośrodków doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Instytut Ochrony Roślin – PIB (IOR-PIB) w Poznaniu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. Wiceminister Zarudzki pogratulował Dyrekcji i pracownikom WODR w Poznaniu, oraz zaznaczył rolę integrowanej ochrony w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił także, że ograniczenie stosowania chemii w rolnictwie jest jednym z priorytetów nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej, a co za tym idzie, także  polityki naukowej UE w tym obszarze.

W dalszej części spotkania kierownik Projektu eDWIN Maciej Zacharczuk z WODR w Poznaniu, omówił projekt, przedstawił jego cele, zakres, budżet oraz role poszczególnych partnerów. Wyłoniony został także Komitet Sterujący (KS) projektu, do którego weszli dyrektorzy jednostek będących członkami konsorcjum. Na funkcję Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego KS projektu zostali wybrani odpowiednio: dyrektor WODR w Poznaniu Wiesława Nowak oraz dyrektor IOR-PIB w Poznaniu prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

Spotkanie zakończyło wystąpienie dr hab. Annay Tratwal z Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, na temat zasad i zakresu integracji Internetowej Platformy Doradztwa z Platformą Sygnalizacji Agrofagów.

Podsumowując spotkanie wiceminister Zarudzki wyraził nadzieję, że efekty projektu w wymierny sposób wpłyną na ograniczenie stosowania chemii w polskim rolnictwie, gdyż tego oczekuje współczesny konsument. Zaznaczył również, że takie nowatorskie projekty jak projekt eDWIN wyznaczają drogę, którą powinny iść jednostki z otoczenia rolnictwa.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close