Satelity w rolnictwie

nowezzzzz45 (1)

O wykorzystaniu w rolnictwie fotografii satelitarnych wysokiej rozdzielczości rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej 13 czerwca br. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. – Państwowe spółki powinny dawać przykład jak korzystać z innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku – podkreślił uczestniczący w konferencji minister Jan Krzysztof Ardanowski i dodał, że Polska jest w tej chwili na czwartym miejscu najszybciej rozwijających się państw na świecie.

– Na tle około 200 innych krajów świata nasza gospodarka rozwija się na tyle szybko, że również rolnictwo nie może od tego odstawać. Kontynuujemy dyskusję dotyczącą tego, jak wykorzystywać w rolnictwie nowe technologie, które oferuje nam współczesny świat. Zmiany powinny rozpocząć się od elity polskiego rolnictwa – powiedział minister Ardanowski.

 – Na podstawie własnych doświadczeń, jak również moich kontaktów z ministrami rolnictwa innych krajów, dochodzę do wniosku, że jeżeli nie będziemy umieli skorzystać z tego, co rozwój cywilizacyjny i nowe technologie oferują, to przegramy z konkurencją i w sposób trwały będziemy odtwarzali to, co robią inni – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Celem konferencji było przedstawienie praktycznego wykorzystania obrazowań satelitarnych w rolnictwie, w szczególności do analizy wielkości obszarów i stopnia wpływu suszy na uprawy rolne, projektowania nawodnień terenów uprawnych oraz badań kwasowości gleby.

Współczesne rolnictwo wymaga wsparcia nowoczesnymi technologiami, w  tym teledetekcją. Dzięki wykorzystaniu zdjęć wysokiej rozdzielczości pochodzących z satelitów można m.in. precyzyjne planować nawożenie, dokładniej i szybciej oceniać straty w plonach  spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak np. przymrozki, podtopienia, susza lub spowodowanymi przez dzikie zwierzęta i szkodniki.

Podczas konferencji zaprezentowano nowoczesne rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie prowadził dyrektor generalny KOWR Grzegorz Pięta. Uczestniczyli w nim przedstawiciele KOWR, MRiRW, ośrodków doradztwa rolniczego, spółek nadzorowanych przez KOWR, inspekcji weterynaryjnej, instytutów naukowych oraz organizacji branżowych.

Źródło: MRiRW