Spotkanie z instytutami badawczymi oraz jednostkami doradztwa rolniczego

nowezz (9)

Co można i co należy zrobić, aby rolnicy wdrażali innowacyjne rozwiązania? Jak usprawnić działanie systemu doradztwa w Polsce? Jak wzmocnić wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (ICT) w rolnictwie oraz jak skutecznie włączyć naukę w te procesy? Na te i szereg innych pytań próbowali znaleźć odpowiedzi uczestnicy spotkania, które zostało zorganizowane przez MRiRW w dniach 25-26 kwietnia br.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego oraz instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

− Doradztwo to krwioobieg, a nauka to mózg systemu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. W Planie Strategicznym na przyszłą perspektywę WPR powinniśmy przewidzieć działania na rzecz rozwoju systemu AKIS, tak by usprawnić wymianę wiedzy i innowacji pomiędzy poszczególnymi partnerami i w ten sposób zapewnić korzyści dla odbiorców, jakimi są rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich – powiedział, witając uczestników, wiceminister Ryszard Zarudzki.

Podsekretarz stanu w MRiRW zwrócił również uwagę na potrzebę poszukiwania różnych źródeł finansowania prac B+R+I. Wskazał w szczególności na szeroką ofertę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz możliwości oferowane w ramach programu Horyzont 2020.

– Znakomitym przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć w programie Horyzont 2020 dzięki konsekwentnym, wspólnym działaniom, jest poświęcony biogospodarce projekt BioeastUp, w którym uczestniczy 11 krajów członkowskich UE. Jednym z członków konsorcjum jest Ministerstwo Rolnictwa, a koordynatorem całego projektu jest polski instytut badawczy, IUNG PIB – podkreślił Ryszard Zarudzki.

Spotkanie było kolejnym z cyklu wspólnych spotkań nauki i doradztwa rolniczego, które organizowane są cyklicznie przez ministerstwo rolnictwa, w celu pogłębienia wzajemnych powiązań i współpracy na rzecz sektora rolno-żywnościowego. Podczas spotkania omówione zostały możliwości usprawnienia systemu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS) w kontekście przyszłych rozwiązań i instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. W trakcie warsztatów doradcy i naukowcy wspólnie pracowali nad propozycjami rozwiązań, które mogą ułatwić przepływ wiedzy, zapewnić właściwą identyfikację praktycznych potrzeb oraz zwiększyć zainteresowanie rolników wdrażaniem innowacji.

Ponadto w trakcie spotkania eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego przekazali szereg informacji, które miały na celu  zwiększenie zainteresowania instytutów badawczych i jednostek doradztwa udziałem w projektach finansowanych z unijnego programu Horyzont 2020, skierowanego na badania i innowacje. Uczestnicy spotkania dyskutowali też nad możliwościami wzmocnienia współpracy nauki i doradztwa na rzecz tworzenia grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego w ramach działania „Współpraca” oraz nad optymalnymi sposobami wsparcia działań demonstracyjnych dla rolników w ramach PROW 2014-2020.

Źródło: MRiRW