Spotkanie z kadrą zarządzająca jednostkami doradztwa rolniczego

nowezzzzz45 (5)

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem jednostek doradztwa rolniczego (16. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego), które odbyło się w Sękocinie w dniach 2-3.07.2019 r.

Wiceminister omówił najważniejsze sprawy bieżące i zadania do realizacji przez jednostki doradztwa rolniczego w najbliższym czasie.

W trakcie spotkania przedyskutowane zostały też zasadnicze kwestie, związane z wdrażaniem działań: „Wsparcie dla korzystających z usług doradczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w tym kwestie rozliczania realizowanych operacji. Przedstawiona została również informacja o zmianach w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, przyjętych w czerwcu przez Komitet Monitorujący oraz informacja o planowanych szkoleniach dla doradców rolniczych w ramach PROW 2014-2020.

Przedstawiona została również informacja na temat ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Ponadto, omówiono aktualny stan wykorzystania przez jednostki doradztwa rolniczego środków w ramach pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 na realizację zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). W trakcie spotkania przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego mieli też okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie sposobu realizacji zadań doradczych oraz zapoznać się z praktycznymi aspektami w zakresie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) na przykładzie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Źródło: MRiRW