Wtorek, 11 Sierpnia 2020 roku.

Spotkanie z kadrą zarządzająca jednostkami doradztwa rolniczego

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem jednostek doradztwa rolniczego (16. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego), które odbyło się w Sękocinie w dniach 2-3.07.2019 r.

Wiceminister omówił najważniejsze sprawy bieżące i zadania do realizacji przez jednostki doradztwa rolniczego w najbliższym czasie.

W trakcie spotkania przedyskutowane zostały też zasadnicze kwestie, związane z wdrażaniem działań: „Wsparcie dla korzystających z usług doradczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w tym kwestie rozliczania realizowanych operacji. Przedstawiona została również informacja o zmianach w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, przyjętych w czerwcu przez Komitet Monitorujący oraz informacja o planowanych szkoleniach dla doradców rolniczych w ramach PROW 2014-2020.

Przedstawiona została również informacja na temat ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Ponadto, omówiono aktualny stan wykorzystania przez jednostki doradztwa rolniczego środków w ramach pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 na realizację zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). W trakcie spotkania przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego mieli też okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie sposobu realizacji zadań doradczych oraz zapoznać się z praktycznymi aspektami w zakresie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) na przykładzie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close