Rynki hurtowe – dla rolnika i konsumenta

rynki hurtowe

„Szukamy rozwiązań prawnych, które pozwolą wyeliminować sytuacje, gdzie rolnik otrzymuje 30 gr za kilogram ziemniaka, a w hipermarkecie taki ziemniak jest sprzedawany po 2 zł i 20 gr” – podkreślał podczas konferencji poświęconej rynkom hurtowym minister Krzysztof Jurgiel.

Na globalnym rynku handlu towarami rolno-spożywczymi potrzebne są polskie podmioty, które będą oferować rolnikom godziwą zapłatę za ich produkty rolno-spożywcze. Będą to swego rodzaju pośrednicy między rolnikiem a konsumentem. Rynki hurtowe, będą to rynki, które będą umożliwiały sprzedaż detaliczną, sprzedaż bezpośrednią – dodał minister i wskazał, że jest to kolejny obszar, w którym resort rolnictwa przygotowuje program rozwoju.

Hurtowe rynki rolno-spożywcze zostały utworzone w latach 1995-97 w ramach rządowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych przez agencje rządowe, Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodów, samorządy lokalne, producentów rolnych oraz kupców. Utworzenie spółek rolno-spożywczych rynków hurtowych miało na celu m.in. stworzenie  sprawnych struktur w hurtowym obrocie rolno-spożywczych w warunkach gospodarki rynkowej. Niezależnie od rolno-spożywczych rynków hurtowych powstałych w ramach programów rządowych, podobną działalność prowadzi kilkanaście podmiotów z udziałem kapitału prywatnego oraz samorządowego.

Obecnie rola rynków hurtowych musi być na nowo przeanalizowana i podjęte działania, które co najmniej spowodują, że będą one konkurencyjne w stosunku do sieci wielkopowierzchniowych.

Zależy nam na tym, aby to były polskie podmioty, które podejmą współpracę z rolnictwem z producentami rolnymi w zakresie możliwości sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Pełnić też będą rolę edukacyjną, informacyjną, szkoleniowo-doradczą – zapowiedział Krzysztof Jurgiel.

Forum do dyskusji w tym obszarze była konferencja zorganizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wymiana informacji i doświadczeń podczas tego spotkania pozwoli przygotować się do podjęcia zarówno przez zarządy rolno-spożywczych rynków hurtowych, jak i administrację rządową, odpowiednich działań służących wzmocnieniu pozycji rynków. Minister wyraził przekonanie, że dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje szereg ważnych inicjatyw poczynając od legislacji poprzez zarządzanie i marketing. Krzysztof Jurgiel zapewnił o otwartości resortu na zgłaszane propozycje i sugestie oraz gotowości powołania odpowiednich zespołów roboczych. Wnioski ze spotkania zostaną zebrane i wykorzystane do stworzenia konkretnych propozycji.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin