Polska żywność w Malezji

uluiolul

Polskie firmy eksportują do Malezji mięso, sztućce, maszyny biurowe, półprzewodniki, komponenty do produkcji oświetlenia LED czy nawozy. Być może będą eksportować jeszcze więcej żywności. W Ministerstwie Rolnictwa odbyły się rozmowy polsko-malezyjskie.

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski spotkał się z sekretarzem generalnym w Ministerstwie Gospodarki Plantacyjnej i Surowców Malezji Datuk K. Yogeesvaranem. Wiceminister poruszył najważniejsze kwestie dotyczące dostępu polskich towarów rolno-spożywczych do rynku malezyjskiego, m.in. produktów z czarnej porzeczki oraz mięsa wołowego. Nawiązał również do zagadnienia z zakresu współpracy weterynaryjnej i fitosanitarnej. Podkreślił zainteresowanie MRiRW dalszym rozwojem dwustronnej wymiany handlowej w sektorze rolnym, wskazał na ożywienie w polskim eksporcie do Malezji. W ubiegłym roku odnotowano wzrost eksportu rolno-spożywczego o około 61%. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski nawiązał również do możliwości rozwoju bilateralnej współpracy naukowej.

Minister Yogeesvaran, wskazując na podobieństwa w strukturze gospodarek pomiędzy Polską i Malezją, w tym duże znaczenie sektora rolno-spożywczego, deklarował otwartość rynku malezyjskiego na polskie towary eksportowe.

Spotkanie odbyło się na prośbę strony malezyjskiej, w ramach misji, która ma na celu zaprezentowanie w wybranych państwach europejskich stanowiska strony malezyjskiej wobec produkcji i wykorzystania oleju palmowego, jak również ew. ograniczeń w wykorzystaniu oleju palmowego do produkcji biopaliw w UE (projekt Dyrektywy PE i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych).

Gość wiceministra Babalskiego, przedstawił informacje dot. znaczenia produkcji oleju palmowego dla gospodarki malezyjskiej. Szef polskiej delegacji, przyjmując do wiadomości argumenty strony malezyjskiej w tej kwestii, wskazał na wiodącą rolę Ministerstwa Energii w zakresie polskiej polityki energetycznej oraz negocjacji prowadzonych na poziomie UE w kwestiach związanych z paliwami. 

W kwestii eksportu na malezyjski rynek, jest sporo do nadrobienia. 2012 r. eksport z Malezji do krajów Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski, spadł. Wciąż zajmujemy dalekie – 53., miejsce na liście partnerów handlowych tego kraju, ale i tak jest najwyższe spośród krajów Europy Środkowej.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin