Sobota, 21 Września 2019 roku.

Polska żywność
w Malezji

Polskie firmy eksportują do Malezji mięso, sztućce, maszyny biurowe, półprzewodniki, komponenty do produkcji oświetlenia LED czy nawozy. Być może będą eksportować jeszcze więcej żywności. W Ministerstwie Rolnictwa odbyły się rozmowy polsko-malezyjskie.

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski spotkał się z sekretarzem generalnym w Ministerstwie Gospodarki Plantacyjnej i Surowców Malezji Datuk K. Yogeesvaranem. Wiceminister poruszył najważniejsze kwestie dotyczące dostępu polskich towarów rolno-spożywczych do rynku malezyjskiego, m.in. produktów z czarnej porzeczki oraz mięsa wołowego. Nawiązał również do zagadnienia z zakresu współpracy weterynaryjnej i fitosanitarnej. Podkreślił zainteresowanie MRiRW dalszym rozwojem dwustronnej wymiany handlowej w sektorze rolnym, wskazał na ożywienie w polskim eksporcie do Malezji. W ubiegłym roku odnotowano wzrost eksportu rolno-spożywczego o około 61%. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski nawiązał również do możliwości rozwoju bilateralnej współpracy naukowej.

Minister Yogeesvaran, wskazując na podobieństwa w strukturze gospodarek pomiędzy Polską i Malezją, w tym duże znaczenie sektora rolno-spożywczego, deklarował otwartość rynku malezyjskiego na polskie towary eksportowe.

Spotkanie odbyło się na prośbę strony malezyjskiej, w ramach misji, która ma na celu zaprezentowanie w wybranych państwach europejskich stanowiska strony malezyjskiej wobec produkcji i wykorzystania oleju palmowego, jak również ew. ograniczeń w wykorzystaniu oleju palmowego do produkcji biopaliw w UE (projekt Dyrektywy PE i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych).

Gość wiceministra Babalskiego, przedstawił informacje dot. znaczenia produkcji oleju palmowego dla gospodarki malezyjskiej. Szef polskiej delegacji, przyjmując do wiadomości argumenty strony malezyjskiej w tej kwestii, wskazał na wiodącą rolę Ministerstwa Energii w zakresie polskiej polityki energetycznej oraz negocjacji prowadzonych na poziomie UE w kwestiach związanych z paliwami. 

W kwestii eksportu na malezyjski rynek, jest sporo do nadrobienia. 2012 r. eksport z Malezji do krajów Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski, spadł. Wciąż zajmujemy dalekie – 53., miejsce na liście partnerów handlowych tego kraju, ale i tak jest najwyższe spośród krajów Europy Środkowej.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close