Rynki rolne w Polsce

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (29)

W skali kraju ubiegły rok był dobry dla polskiego rolnictwa – tak podsumował wyniki produkcyjne naszego rolnictwa sekretarz stanu Jacek Bogucki. Wiceminister zaprezentował wstępne podsumowanie sytuacji na głównych rynkach rolnych.

– W 2017 roku zwiększyliśmy produkcję prawie wszystkich surowców rolnych oprócz owoców – poinformował sekretarz stanu.

Wzrosła produkcja mięsa we wszystkich asortymentach: wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Zbiory zbóż przekroczyły 32 mln ton.

– Również ceny uzyskiwane przez rolników były dla nich zadawalające, poza IV kwartałem – podkreślił Jacek Bogucki.

Sekretarz stanu zwrócił przy tym uwagę, że ocena odnosi się do skali całego kraju, gdyż należy pamiętać o niekorzystnych warunkach pogodowych, które dotknęły rolników z terenów północnej polski. Kilkaset milionów złotych zostało przeznaczone na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku zjawisk atmosferycznych. Złożyliśmy też wniosek o pomoc ze środków Komisji Europejskiej. Wiceminister poinformował również, że obserwowany pod koniec roku spadek cen rynku wieprzowiny nie był jednak tak głęboki, jak na przełomie roku 2015 i 2016.

– Ta sytuacja utrzymuje się także w chwili obecnej, a wynika przede wszystkim ze zmniejszonego importu ze strony Chin i USA oraz ze wzrostu produkcji w Europie i wysokiego kursu złotówki – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Przedstawiając sytuację na podstawowych rynkach rolnych, wiceminister zwrócił uwagę na wysoki udział eksportu w produkcji rolnej: 92% w odniesieniu do wołowiny czy 56% w sektorze drobiu.

– Jesteśmy uzależnieni od sytuacji światowej i europejskiej na poszczególnych rynkach, co wynika z wysokiego udziału eksportu w naszej produkcji rolnej – podsumował wiceminister.

Sekretarz stanu zwrócił jednocześnie uwagę na podejmowane przez resort rolnictwa działania na unijnych forach, które już doprowadziły do udzielenia pomocy rolnikom w poprzednich latach – w związku z trudną sytuacją na rynku mleka czy wieprzowiny. Poinformował również o dalszych działaniach podejmowanych przez kierownictwo ministerstwa w Komisji Europejskiej – zabieganiu o kolejne instrumenty pomocowe dla rolników w związku z niskimi cenami skupu świń oraz z występowaniem na terenie Polski wirusa ASF. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podkreślił, że to głównie na naszym kraju spoczywa trud walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Dane: MRiRW

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin