Wizyta w Chinach

foto (16)

Sekretarz stanu Jacek Bogucki w dniach 14-18 maja 2018 r. złożył wizytę w Chińskiej Republice Ludowej.

Jej celem były rozmowy z przedstawicielami chińskiej administracji nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego oraz zintensyfikowanie współpracy w zakresie promocji i kwestii naukowo-badawczych. 

Podczas spotkania z wiceministrem rolnictwa i obszarów wiejskich Qu Dongyu, wiceminister zwrócił się z prośbą o wsparcie polskich działań ukierunkowanych na dostęp polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Mając na uwadze fakt, że polsko-chińska wymiana handlowa nie odzwierciedla możliwości obu krajów oraz poziomu naszych kontaktów (w 2016 r. polsko-chińskie relacje zostały podniesione do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego), sekretarz stanu zwrócił się z prośbą o wsparcie ministerstwa rolnictwa i obszarów wiejskich w polskich staraniach o przyspieszenie procedur dopuszczających polskie produkty rolno-spożywcze do rynku chińskiego. Chiński wiceminister wyraził nadzieję na możliwość rozwoju kontaktów handlowych ze stroną polską, zaznaczając jednocześnie, że jednym z elementów istotnych dla chińskich przedsiębiorców jest możliwość zapewnienia ciągłości dostaw i wyrobienia polskiej marki.

Kwestie dostępu do rynku poszczególnych produktów zostały szczegółowo omówione podczas spotkania z wiceministrem generalnej administracji celnej Zou Zhiwu. Obecnie trwają prace nad procedurą wznowienia eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek chiński. Strona chińska poinformowała, że pracuje nad polskimi uwagami do protokołu, zawierającego warunki importu mięsa drobiowego i produktów mięsnych do Chin.

Strona polska zwróciła się także z prośbą o intensyfikację prac nad finalizacją procedury dopuszczającej mięso wołowe do rynku chińskiego. Ponadto wyraziła nadzieję na kontynuację dialogu na temat diagnostyki oraz sposobów walki z afrykańskim pomorem świń. Strona chińska wyraziła zainteresowanie poznaniem polskich doświadczeń w tym zakresie.

Kwestie techniczne związane z rejestracją zakładów były przedmiotem rozmów z wiceminister głównego urzędu ds. certyfikacji i akredytacji (CNCA) Dong Lequn,. Strony wyjaśniły kwestię rejestracji zakładów mleczarskich, produkujących odżywki dla niemowląt, w systemie CIFER. Wspominając o trwającej procedurze nad ukończeniem procedury dopuszczającej polskie mięso drobiowe do rynku chińskiego, strona polska zwróciła się z prośbą o wsparcie w sprawnym przeprowadzeniu rejestracji polskich zakładów, zainteresowanych eksportem na rynek chiński.

Spotkanie z inspektorem Komisji Rolnictwa Miasta Szanghaj LU Ming

Poza rozmowami w Pekinie, sekretarz stanu odwiedził targi SIAL China w Szanghaju, na których polscy przedsiębiorcy prezentowali swoje wyroby na stoisku narodowym zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz stoiskach Polskiej Izby Mleka, Krajowej Rady Drobiarstwa, a także wystawców indywidualnych. Ponadto w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Smaki Europy – jakość i tradycja” były prezentowane m.in. wyroby z mięsa wołowego i wieprzowego. Wiceminister Jacek Bogucki uczestniczył również w konferencji prasowej zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą – Centrum Promocji.

Regionem partnerskim tegorocznej edycji targów SIAL China była Unia Europejska, a gościem honorowym targów był komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan. Sekretarz stanu wspólnie z unijnym komisarzem odwiedzili polskie stoisko narodowe oraz stoisko Krajowej Rady Drobiarstwa. Polscy przedsiębiorcy uczestniczący w targach reprezentowali m.in. sektor mięsny, mleczarski, owoców i warzyw, słodyczy, napojów. Zwiedzający mieli możliwość przekonać się o różnorodności polskich produktów rolno-spożywczych.

W Szanghaju miały miejsce spotkania z przedstawicielami lokalnej administracji. W rozmowach z Inspektorem ds. Rolnictwa w Szanghajskiej Komisji ds. Rolnictwa strona polska zwróciła się z prośbą o wsparcie polskich starań nad uzyskaniem szerszego dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego.

Odbyło się także spotkanie z wiceprzewodniczącym Ludowego Kongresu Miasta Szanghaj Sha Hai Lin, który był jednym z gości przyjęcia zorganizowanego przez Konsulat RP w Szanghaju z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W marcu 2018 r. w Chinach została przeprowadzona reforma administracji centralnej, która objęła podmioty chińskiego resortu rolnictwa. Wizyta była dobrą okazją do przeprowadzenia rozmów z kierownictwem nowo powołanych instytucji. Kompetencje chińskiego ministerstwa rolnictwa zostały poszerzone m.in. o inwestycje oraz kwestie melioracyjne. Ministerstwo zmieniło nazwę na Ministerstwo Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Generalna Administracja ds. Celnych przejęła część zadań Generalnego Urzędu ds. Nadzoru nad Jakością Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ), natomiast Urząd ds. Certyfikacji i Akredytacji (CNCA) został włączony w struktury Państwowego Zarządu Nadzoru Rynku.

Źródło: MRiRW