Sesja komitetu kodeksu żywnościowego FAO

IJHARS_kon

W Kuala Lumpur (Malezja), odbyła się 25. sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/ WHO ds. Tłuszczów i Olejów (CCFO). Przewodniczyła jej, po raz piąty, pani Nooraini Dato’ Mohd Othman, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Żywności i Jakości w Ministerstwie Zdrowia Malezji. Posiedzenie poprzedzone było spotkaniem fizycznej Grupy Roboczej dotyczącej projektu normy dla olejów rybnych.

W tegorocznym posiedzeniu w Kuala Lumpur w dniach 27.02.-03.03.2017 r. zebrało się blisko 130 delegatów, w tym reprezentant Polski – Pani Urszula Wieteska z Biura Kontroli Jakości Handlowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Pierwszy dzień sesji rozpoczął się przemówieniem Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia Malezji – dr Noor Hisham Bin Abdullah. Zwrócił on uwagę na ogromny postęp w technologii produkcji olejów i tłuszczów, jak również wzrost produkcji, obrotów handlowych oraz konsumpcji ww. artykułów. Zauważył, że czynniki te pociągają za sobą potrzebę rozwoju i uaktualniania norm na oleje i tłuszcze przez Komitet CCFO. Podkreślił również istotną rolę Kodeksu Żywnościowego w ochronie zdrowia ludzi oraz zapewnianiu uczciwych praktyk w handlu.

W trakcie obrad delegaci rozważyli proponowane zmiany do Normy dla wybranych olejów roślinnych (CODEX STAN 210-1999, ostatnia rewizja 2015), w tym m.in. dotyczące włączenia oleju palmowego o wysokiej zawartości kwasu oleinowego oraz zmiany profilu kwasów tłuszczowych i innych parametrów jakościowych dla oleju z orzeszków ziemnych. Uzgodniono również projekt normy dla olejów rybnych, który następnie zostanie przekazany do Komisji Kodeksu Żywnościowego do ostatecznego zatwierdzenia (na 8 stopniu procedury). Bardzo ważną sprawą z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej było:

  • przyjęcie maksymalnej, dopuszczalnej zawartości dla kampesterolu w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia na poziomie 4,5% (przyjęcie poziomu 4,8%, popieranego wcześniej przez Argentynę, Australię, USA i Kanadę, byłoby niezgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami UE w tym zakresie);
  • podjęcie decyzji o rozpoczęciu nowych prac w zakresie rewizji Normy na oliwę z oliwek i oliwę z wytłoczyn z oliwek (CODEX STAN 33-1981, ostatnia rewizja 2015), zmierzających do ujednolicenia standardów międzynarodowych dotyczących oliwy z oliwek.

Ponadto Komitet CCFO podjął decyzję o utworzeniu sześciu elektronicznych Grup Roboczych mających na celu:

  • przegląd wymagań dotyczących substancji dodatkowych do żywności w normach na tłuszcze i oleje w celu zapewnienia ich zgodności z Ogólną normą w sprawie substancji dodatkowych do żywności [General Standard for Food Additives (GSFA)] oraz zbadanie technologicznego uzasadnienia dla stosowania emulgatorów w olejach i tłuszczach należących do kategorii 02.1.2. „Oleje roślinne i tłuszcze” (pod przewodnictwem UE),
  • rozważenie propozycji dodania lub usunięcia określonych substancji z Listy Dopuszczalnych Poprzednich Ładunków (pod przewodnictwem Malezji),
  • przygotowanie projektu rewizji Normy dla wybranych olejów roślinnych w zakresie zmiany limitów dla kwasu oleinowego i linolowego w oleju słonecznikowym (pod przewodnictwem Argentyny oraz współ-przewodnictwem Brazylii i UE),
  • przygotowanie projektu rewizji Normy na oliwę z oliwek i oliwę z wytłoczyn z oliwek (pod przewodnictwem Hiszpanii oraz współ-przewodnictwem Argentyny i Kanady),
  • przygotowanie projektu dotyczącego włączenia olejów tłoczonych na zimno uzyskiwanych z orzechów włoskich, orzechów laskowych, migdałów, siemienia lnianego, orzechów pistacjowych oraz awokado do Normy dla wybranych olejów roślinnych (pod przewodnictwem Iranu oraz współ-przewodnictwem Indii),
  • przygotowanie dokumentu dyskusyjnego na temat możliwości stosowania profilów kwasów tłuszczowych olejów, zawartych w Tabeli 1 Normy dla wybranych olejów roślinnych, dla odpowiadających im olejów surowych [pod przewodnictwem USA i przy pomocy American Oil Chemists’ Society (AOCS)],

Źródło: IJHARS