Zwiększamy możliwości eksportu zbóż

nowezzzzz45 (5)

W obecności ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego 10 października br. został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Zarządem Morskiego Portu Gdynia. Podpisany dokument dotyczy współpracy zmierzającej do zwiększenia dynamiki rozwijającego się eksportu zbóż od polskich producentów.

– Jesteśmy liczącym się graczem na rynku żywności. Otwieramy się nie tylko na naszą część Europy, ale na świat – powiedział minister Ardanowski i przypomniał, ze jesteśmy dużym krajem eksportowym.

W ubiegłym roku eksport żywności wyniósł ok. 30 mld. euro.

– Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie jeszcze lepszy. Dlatego musimy być otwarci na świat. Rozpoczynamy wyjście polskiego rolnictwa dosłownie i w przenośni na szerokie, i głębokie wody – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Podpisanie listu intencyjnego z Zarządem Morskiego Portu Gdynia ma na celu stworzenie warunków służących obsłudze strumienia ładunków z płodami rolnymi eksportowanymi poza granice Polski z wykorzystaniem infrastruktury portów morskich oraz kolejowej.

W Porcie Gdynia funkcjonują terminale zbożowe, które posiadają doskonałe warunki do świadczenia usług realizowanych w standardach HACCP and GMP+B3 w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa obrotu ładunków. Dysponują one powierzchnią magazynową o pojemności co najmniej  71 tys. ton,  w skład której wchodzą magazyny płaskie, silosy i elewatory zbożowe.

– W strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na najbliższe lata, planowana jest przebudowa nabrzeży, która zwiększy zdolności w obszarze obsługi statków eksportujących polskie zboże – powiedział prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Meller.

– Z roku na rok rosną wymagania odbiorców polskiego zboża na świecie. Liczy się nie tylko cena, ale także warunki transportu, szybkość dostawy, obsługa, bezpieczeństwo transakcji – zaznaczył zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Wojciech Kędzia.

Minister Ardanowski przypomniał, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz grupą kapitałową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje projekt Platforma Żywnościowa, który umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych. Głównym celem projektu jest utworzenie platformy handlu w formie elektronicznej giełdy towarowej. Przewidywany start pilotażowej wersji giełdy zaplanowano na 1 marca 2020 r.

– Platforma żywnościowa umożliwi eksporterom oferowanie jednorodnych i dużych partii zbóż, co w połączeniu z możliwościami eksportowymi za pomocą polskich portów morskich będzie stwarzało możliwość dostawy produktów rolnych, w tym zboża, w każde miejsce na świecie – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że ważną częścią systemu eksportu żywności będzie także powstający w Emilianowie k. Bydgoszczy intermodalny port przeładunkowy.

– Na początek będzie to port kolejowo-drogowy, a później, jeśli Wisła będzie żeglowna, możliwy będzie również transport barkami. To jest szerszy pomysł na rozwój polskiej gospodarki, w szczególności silnych województw rolniczych – podkreślił minister Ardanowski.

Źródło.: MRiRW
Fot.: T. Urbaniak