Wspólna Deklaracja Ministrów Rolnictwa

nowezzzzz45 (2)

– W zdecydowanej większości spraw mamy podobną wizję i jesteśmy przekonani, że rolnictwo jest ważnym działem gospodarki europejskiej – mówił 7 października br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski na konferencji po podpisaniu wspólnej deklaracji ministrów rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julia Klöckner oraz minister rolnictwa i żywności Republiki Francuskiej Didier Guillaume omówili i uzgodnili wspólne stanowisko w czterech kwestiach, które dotyczyły: reformy Wspólnej Polityki Rolnej, współpracy naukowo-badawczej na rzecz wdrażania nowych technologii w rolnictwie, brexitu (bezumownego) oraz małych i rodzinnych gospodarstw rolnych jako kluczowego elementu europejskiego rolnictwa.

– Wspólna Polityka Rolna jest wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej i nie można dopuścić do rozmontowania tej polityki. Ona musi pozostać wspólna – podkreślił minister Ardanowski.

Polski minister zwrócił również uwagę na szereg nieprzewidywalnych problemów, które mogą powstać po bezumownym brexicie. Zaliczył do nich między innymi nadprodukcję żywności oraz kwestie dotyczące transportu oraz logistyki dostaw na rynek W. Brytanii .

– Jesteśmy zgodni, że Komisja Europejska powinna bardziej aktywnie pracować nad znalezieniem wsparcia finansowego dla rolników po bezumownym brexicie – poinformował minister Ardanowski.

Niemiecka minister Julia Klöckner również opowiedziała się za utrzymaniem odpowiednio silnego budżetu na Wspólna Politykę Rolną adekwatnego do rosnących zadań oraz jej odbiurokratyzowaniem.

– Rolnicy dbają o środowisko, ale nie są od pielęgnacji krajobrazu lecz od produkcji żywności – powiedziała niemiecka minister.

Zwróciła jednocześnie uwagę na konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej adresowanej do społeczeństw UE a dotyczącej roli rolnictwa w naszym życiu i samego zawodu rolnika.

– To było bardzo ważne spotkanie, bo nasze trzy kraje to 30 – 40% produkcji rolnej w Unii Europejskiej – podkreślił francuski minister Didier Guillaume.

Zwrócił uwagę, że potrzebujemy jedzenia jak najbardziej zdrowego, ekologicznego.

– Musimy pokazać, że rolnictwo idzie w kierunku zmian rolno-środowiskowych w duchu Porozumienia Paryskiego – powiedział minister Guillaume.

Podkreślił przy tym, że rolnictwo, w tym chów zwierząt  nie są zagrożeniem dla klimatu, a mogą mu wręcz pomóc.

– Razem możemy osiągnąć sukces i zbudować konkurencyjne rolnictwo w Europie – powiedział francuski minister.

Uczestniczący w rozmowach, ministrowie rolnictwa Trójkąta Weimarskiego, podkreślili ponadto rolę wspólnych badań naukowych, innowacyjności i modernizacji. Zwracali jednocześnie uwagę na konieczność szerszego informowania społeczeństw o roli i zadaniach jakie pełni w naszym życiu i gospodarce sektor rolny. Podnosili kwestię oczekiwań społecznych w stosunku do rolnictwa w zakresie dostępności żywności, a przede wszystkim jej jakości, przy jednoczesnym oczekiwaniu podnoszenia standardów dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Zwracali uwagę, że te właśnie problemy musi rozwiązywać Wspólna Polityka Rolna, ale żeby tak się stało niezbędne jest utrzymanie odpowiednio silnego jej budżetu. Ważne jest zapewnienie dopływu do rolnictwa młodych producentów.

Źródło/Fot.: MRiRW