Wizyta we Francji

Projekt bez tytułu (28)

W dniach 9-12 października 2017 roku podsekretarz stanu Rafał Romanowski przebywał we Francji na zaproszenie dyrektora generalnego w DG ds. Edukacji i Badań Naukowych francuskiego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Philippe’a Vinçona.

Celem wizyty było zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa rolniczego w Polsce i we Francji. Minister Rafał Romanowski zapoznał się z francuskim systemem kształcenia w zakresie zawodów rolniczych, z jego strukturą, modelami, finansowaniem i kierunkami nauczania na poziomie średnim i wyższym oraz w trybie kształcenia ustawicznego.

Na przykładzie Bretanii, regionu, w którym sektor rolny odgrywa istotne znaczenie, strona francuska przedstawiła kompetencje państwa i regionu w dziedzinie edukacji rolniczej oraz zaangażowanie organizacji branżowych i samorządu rolniczego w wypracowywanie modeli kształcenia dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz bieżących i przyszłych wyzwań stojących przed sektorem rolnym i przemysłem przetwórczym.

Prezentując system szkolnictwa rolniczego w Polsce wiceminister Rafał Romanowski wskazał na wysoki poziom nauczania oraz dobrą bazę dydaktyczną do kształcenia praktycznego w szkołach nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co, w powiązaniu z ogólnopolską siatką placówek, daje perspektywy przygotowywania wysokiej klasy specjalistów dla sektora rolnego i rolno-spożywczego.

W ramach rozmów z dyrektorem generalnym Philippe’em Vinçonem, podsekretarz stanu zadeklarował wolę kontynuacji dotychczasowej dobrej współpracy z Francją, zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forum UE. Efektem tej współpracy i zbliżonych stanowisk Polski i Francji w kwestiach polityki handlowej UE były liczne wspólne wnioski prezentowane w ramach prac Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), w tym ostatnio w odniesieniu do negocjowanych obecnie umów handlowych UE z Mercosurem.

Polska i Francja wyraziły zgodność co do konieczności podjęcia działań na rzecz przywrócenia równowagi w łańcuchu żywnościowym, w którym producent zajmuje obecnie zbyt słabą pozycję wobec sieci handlowych i przemysłu przetwórczego.

Dziękując za owocną wymianę doświadczeń w zakresie szkolnictwa rolniczego oraz bieżących i przyszłych wyzwań europejskiego sektora rolnego, wiceminister Rafał Romanowski zaprosił dyrektora Philippe’a Vinçona do kontynuacji rozmów w Warszawie i zwiedzenia placówek kształcenia rolniczego prowadzonych przez Ministra RiRW.

Jednocześnie, ponowił zaproszenie ministra Krzysztofa Jurgiela dla ministra rolnictwa i żywności Francji Stéphane’a Traverta do złożenia wizyty w Polsce celem pogłębionej dwustronnej dyskusji na tematy istotne w obszarze rolnictwa.

Źródło: MRiRW