Poniedziałek, 26 Sierpnia 2019 roku.

Spotkanie Rady
Dialogu Społecznego
w Rolnictwie

11 maja br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski rozmawiali z przedstawicielami organizacji rolniczych i związków branżowych o działaniach prowadzonych przez resort.

− Przygotowaliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, która została dostosowana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uwzględnia ona nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przygotowania do nowej perspektywy finansowej. Dokumentem uszczegóławiającym Strategię będzie Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 z perspektywą 2030. Będzie on służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich.

Minister podkreślił, że Pakt, to przede wszystkim 4 obszary:

  • opłacalność produkcji rolnej;
  • jakość życia na obszarach wiejskich;
  • pozarolnicze miejsca pracy;
  • sprawna administracja rolna.

Krzysztof Jurgiel zapewnił, że jednym z najważniejszych zadań w pracach resortu jest podejmowanie działań w kierunku zapewnienia opłacalności produkcji rolnej.

− Stabilizacja i opłacalność produkcji jest niezbędna, aby gospodarstwa rolne mogły sprawnie funkcjonować, rozwijać się i podejmować inwestycje. Druga sprawa, to przyszłość wspólnej polityki rolnej. Prowadzimy negocjacje na forum UE, rząd przygotowuje stanowisko w tej sprawie – poinformował minister, prosząc związki i organizacje rolnicze o wsparcie tych działań.

Minister wskazał także na inne prace resortu rolnictwa m.in. na:

  • Pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych;
  • działania w kierunku zwalczania ASF i łagodzenia skutków występowania tej choroby;
  • sprawę stosowania środków ochrony roślin, nasiennictwa i nawozów;
  • nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz opracowanie ustawy o gospodarstwie rolnym;
  • program białkowy;
  • wzmocnienie systemu ubezpieczeń i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

Gmach ministerstwa rolnictwa jest otwarty na dialog ze wszystkimi organizacjami, zarówno tymi regionalnymi, jak i ogólnopolskimi. Przedstawiamy priorytety w działaniach podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa. Jesteśmy otwarci na dyskusję, na propozycje i pomysły rolników. Analizujemy te propozycje, jeżeli są one adekwatne do bieżącej sytuacji, to oczywiście staramy się je realizować – mówił Rafał Romanowski.

Rada Dialogu społecznego działa już dwa lata. Podczas spotkania odbyły się wybory przewodniczącego na kolejną kadencję.

− W Radzie jest ponad 100 organizacji, jest to forum do dyskusji i pozwala na ocenę naszej bieżącej pracy. Również na konstruktywną krytykę. Stanowiska Rady są przez resort rolnictwa brane pod uwagę – podkreślił wiceminister Romanowski.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close