Czy warto kupować żywność ekologiczną?

warzywa eko

Ostatnio popularne stało się prowadzenie tzw. zdrowego trybu życia. Coraz większa część społeczeństwa przywiązuje dużą wagę do sposobu odżywiania. Polscy konsumenci zakładają, że ekologiczne rolnictwo jest po to, by dostarczyć „zdrowej żywności”. Czy faktycznie tak jest? Czym różni się żywność ekologiczna od konwencjonalnej?

Przejawem wzrostu świadomości dotyczącej tego, jak znaczący wpływ na zdrowie ma jakość tego, co jemy, jest to, że konsumenci coraz częściej sięgają po produkty żywieniowe, które wydają się im najlepsze dla organizmu. Z badań wynika, że 63% Polaków interesuje się składem kupowanych artykułów spożywczych. Ma to istotny wpływ na kształtowanie rynku spożywczego, bo rosną oczekiwania względem ich jakości. Jedną z odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na rynku jest rolnictwo ekologiczne. Przestrzega ono wysokich standardów dotyczących metod produkcji, aby sprostać wymaganiom konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu naturalnych substancji i w wyniku naturalnych procesów.

Co to jest żywność ekologiczna?
Żywność ekologiczna produkowana jest w gospodarstwach, które wytwarzają ją według ściśle określonych zasad. Podlega ona kontroli na każdym etapie: produkcji, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji. Produkcja żywności odbywa się tam zgodnie z zasadami dbałości o środowisko, zwłaszcza wody i gleby, a także utrzymania różnorodności genetycznej roślin i zwierząt. Nie stosuje się pestycydów ani syntetycznych nawozów mineralnych, dozwolone są wyłącznie naturalne nawozy organiczne (komposty, oborniki) i zielone oraz biologiczne środki ochrony roślin. Hodowla zwierząt prowadzona jest bez użycia antybiotyków, hormonów, organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz produktów powstałych z ich udziałem.

Co daje pewność, że produkt jest eko?
Na opakowaniu certyfikowanego produktu ekologicznego musi pojawić się unijne logo (liść z gwiazdek na zielonym tle). Warto też czytać etykiety, bo producent ekożywności ma obowiązek podać numer identyfikacyjny jednostki, która go kontroluje i wydaje certyfikat.

Dlaczego warto kupować żywność ekologiczną?
Produkcja żywności ekologicznej sprzyja środowisku. Stosowanie naturalnych nawozów pozytywnie wpływa na jakość gleby i chroni mikroorganizmy żyjące na terenach upraw. Zastosowanie nawozów naturalnych – obok dbania o bogactwo życia w glebie – poprawia też jej strukturę, zwiększa pojemność wodną oraz zapobiega erozji. Rolnictwo ekologiczne wspiera więc ekosystem, więc kupując produkty pochodzenia ekologicznego, mamy pewność, że przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Stosowanie naturalnych metod produkcji sprawia, że żywność ekologiczna charakteryzuje się zbilansowaną zawartością składników pokarmowych. Przetwarzanie produktów ekologicznych jest ograniczone do niezbędnego minimum i odbywa się z wykorzystaniem, metod biologicznych, mechanicznych i fizycznych. Poza tym żywność ekologiczna nie zawiera konserwantów, dodatków chemicznych oraz innych sztucznych substancji pomocniczych.

Istnieje przekonanie, że żywność pochodząca z gospodarstw ekologicznych na ogół przewyższa wartością odżywczą i zawartością związków bioaktywnych produkty konwencjonalne. Z wielu badań naukowych wynika, że ma ona wyższą zawartość związków o charakterze antyoksydacyjnym. Można przypuszczać, że systematyczne spożywanie takich produktów stanie się jednym ze sposobów ograniczenia zachorowań na choroby dietozależne i poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne muszą dbać o dobrostan zwierząt. Ekologiczny system chowu zaspokaja ich podstawowe potrzeby w zakresie żywienia, warunków środowiskowych oraz niezbędnej przestrzeni życiowej. Nie dopuszcza się do okaleczania, a także dba o odpowiednie warunki przewozu i humanitarnego uboju. Zwierzęta są utrzymywane w taki sposób, aby mogły żyć i rozwijać się w warunkach możliwie bezstresowych i dostosowanych do ich potrzeb. Nie mogą przebywać w zamknięciu, rolnicy muszą zapewnić im swobodę poruszania się oraz regularny dostęp do paszy na pastwiskach.

Polacy są coraz bardziej świadomi, jak duże znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia mają prawidłowe odżywianie, oraz jakość i sposób wytwarzania produktów. Panuje powszechne przekonanie, że „zdrowa żywność” to żywność ekologiczna. Warto przypomnieć, że pewność co do ekologicznego pochodzenia produktu mamy tylko wtedy, gdy  posiada certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę. Charakterystyczny zielony znaczek jest gwarancją jakości i dlatego warto go szukać, robiąc codzienne zakupy.

Źródło: www.akademiadobregosmaku.sggw.pl