Specustawa przeszła przez Sejm

dziki

Sejm jednogłośnie uchwalił specustawę ASF, która pozwoli na podjęcie nadzwyczajnych działań, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Wszyscy z 433 obecnych na sali posłów opowiedzieli się za jej przyjęciem w całości.

Wcześniej, przepadły poprawki PO, które zakładały m.in. podwyżki dla lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej. Posłanka Dorota Niedziela apelowała do resortu rolnictwa, by zwrócił się do ministerstwa finansów o dodatkowe środki na wynagrodzenia weterynarzy, którzy – jak mówiła – pracują na pierwszej linii walki z ASF. Prosiła, by stosowne poprawki wprowadzić na etapie prac w Senacie.

Zadaniem specustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania ASF poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej zwierząt – poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, przedstawiając projekt. Planuje się m.in. wzdłuż wschodniej granicy budowę ogrodzenia.

Projekt specustawy proponuje także zmiany w Prawie łowieckim, które zwiększą nadzór nad Polskim Związkiem Łowickim, oraz mają na celu zwiększenie efektywności odstrzału sanitarnego, dotyczącego m.in. polowań na obszarach chronionych.

Obecnie, wykonywany jest odstrzał dzików, który ma doprowadzić do zagęszczenia populacji na poziomie do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły, a w pozostałej części kraju do 0,5 osobnika/km2. Aby wykonać te rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, potrzebne jest ujednolicenie przepisów.

Wprowadzono ponadto możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego. Po to, by zachęcić myśliwych do odstrzału dzików, daje się im prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego do 6 dni w roku; będzie to urlop płatny.

Dokument zakłada utworzenie zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu weterynarii, co pozwoli odciążyć powiatowych lekarzy weterynarii, w szczególności w przypadku wystąpienia więcej niż jednego ogniska choroby w powiecie. W opinii autorów projektu, wprowadzenie tego przepisu pozwoli na wykorzystanie lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, do prowadzenia masowych kontroli gospodarstw, np. w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań bioasekuracji. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Źródło: PAP