Skandal z fałszowaniem mięsa może kosztować Brazylię 4,8 mld $

Fitch Ratings

Dzięki działaniom brazylijskich władz tamtejszy skandal związany z dopuszczeniem do obrotu zepsutego mięsa wołowego i drobiowego można uznać za zażegnany. Jednak jego konsekwencje jeszcze długo będą odczuwalne. Według opinii amerykańskiej agencji ratingowej Fitch brazylijscy producenci mięsa są narażeni na straty w wysokości 4,8 miliarda dolarów.

Gdy wszyscy czekają na publikację wyników kontroli przeprowadzonych w 21 zakładach przetwórstwa mięsnego, agencja Fitch Rattings podjęła się próby oszacowania łącznych strat spowodowanych skandalem. Według jej analityków mają one osiągnąć kwotę 4,8 mld dolarów – pod warunkiem poszerzonia zakresu wciąż trwającego dochodzenia.  

Z pochwałą spotkała się zdecydowana reakcja brazylijskich władz, które zarządziły szczegółowe kontrole w 21 zakładach podejrzanych o korumpowanie urzędników państwowych i inspektorów sanitarnych. Prezydent Brazylii,Michael Temer spotkał się z ambasadorami krajów stanowiących główne rynki eksportu brazylijskiej wołowiny co zaowocowało złagodzeniem ograniczeń handlowych przez Chiny, Chile, Hongkong oraz Egipt. Wszystko to ma znacząco ograniczyć długoterminowe skutki afery.

Jak zaznaczyła sama agencja, jest jeszcze zbyt wcześnie na przedstawienie ostatecznych danych jak wysokości ewentualnych kar nałożonych na JBS i BRF oraz wpływu skandalu na wielkość spożycia brazylijskiego mięsa w kraju, jak również zagranicą. Agencja zwróciła uwagę na fakt, że wspomniana sytuacja będzie miała inne konsekwencje w poszczególnych stanach. Ewentualny spadek spożycia krajowego oznacza problemy dla producentów, co może skutkować wzrostem bezrobocia i spadkiem dochodów władz lokalnych czerpanych z podatków.  

Źródło: globalmeatnews.com