Piątek, 17 Sierpnia 2018 roku.

GIW opracowuje program ograniczający stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że opracowywany jest program zakładający ograniczenie stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt. Prace mają być zakończone przed połową obecnego roku.

O ograniczeniu antybiotyków zadecydowała Rada Unii Europejskiej, a stosowny zapis zawarty został w dokumencie: Konkluzje Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie" (2016/C 269/05) Kraje unii oraz pozostali członkowie WHO zobligowane zostały do opracowania planu działania w kwestii zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Mają na to czas do połowy 2017 roku. Do głównych założeń programu nalezą: informowanie o zagrożeniach związanych z nadmiernym stosowaniem antybiotyków w leczeniu zwierząt oraz wypracowanie działań ograniczających ich stosowanie w weterynarii.

Według informacji udzielonych przez Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej na początkowym etapie prac ma dojść do zawiązania współpracy środowisk nadzorujących politykę antybiotykową w zakresie weterynarii, zaś następny zakłada propagowanie zasad ostrożnego stosowania antybiotyków i monitorowania ich użycia w medycynie weterynaryjnej.

Programem objęci zostaną wszyscy lekarze weterynarii oraz hodowcy mający bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – antybiotyki – urosła do rangi poważnego problemu. Według informacji OECD mogła ona doprowadzić do 700 000 zgonów na całym świecie. .

Źródło: wetgiw.gov.pl

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close