GIW opracowuje program ograniczający stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że opracowywany jest program zakładający ograniczenie stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt. Prace mają być zakończone przed połową obecnego roku.

O ograniczeniu antybiotyków zadecydowała Rada Unii Europejskiej, a stosowny zapis zawarty został w dokumencie: Konkluzje Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie" (2016/C 269/05) Kraje unii oraz pozostali członkowie WHO zobligowane zostały do opracowania planu działania w kwestii zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Mają na to czas do połowy 2017 roku. Do głównych założeń programu nalezą: informowanie o zagrożeniach związanych z nadmiernym stosowaniem antybiotyków w leczeniu zwierząt oraz wypracowanie działań ograniczających ich stosowanie w weterynarii.

Według informacji udzielonych przez Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej na początkowym etapie prac ma dojść do zawiązania współpracy środowisk nadzorujących politykę antybiotykową w zakresie weterynarii, zaś następny zakłada propagowanie zasad ostrożnego stosowania antybiotyków i monitorowania ich użycia w medycynie weterynaryjnej.

Programem objęci zostaną wszyscy lekarze weterynarii oraz hodowcy mający bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – antybiotyki – urosła do rangi poważnego problemu. Według informacji OECD mogła ona doprowadzić do 700 000 zgonów na całym świecie. .

Źródło: wetgiw.gov.pl